Pressrelease – Vätgasprojekt

Unikt vätgasprojekt byggs av AB Sjöbohem – vi minskar klimatpåverkan på riktigt

För ett år sedan startade AB Sjöbohem sin planering för att kunna göra en av sina byggnader självförsörjande på
el och samtidigt producera vätgas till sin fordonsflotta. Nu är alla tillstånd klara och bygget har påbörjats.

 • Denna anläggning är den första i sitt slag i Sverige och en av få vätgasanläggningar som finns i vårt land. Det är den första vi
  bygger men vår plan är att vi skall under de närmsta åren uppföra fler liknade anläggningar. Ska vi lösa våra klimatutmaningar
  så kan vi inte snacka utan vi måste agera. Vi är helt övertygade om att detta är ett verkligt kliv mot ett hållbart samhälle som vi
  kan lämna över till våra barn med stolthet och ge dem en bra framtid, säger Kent Tillberg förvaltningschef på AB Sjöbohem.

 

Fakta och siffror om Vätgasanläggningen hos AB Sjöbohem

AB Sjöbohem producerar förnybar energi
Fullt utbyggd kommer anläggningen bestå av drygt 800 solpaneler med en installerad effekt på 269 kWp och ett vindkraftverk.
Vätgasdelen består av en elektrolysör, bränslecell samt gaslager.

 • Lagringskapacitet på 3 000 kWh el
 • Lagringskapacitet på 3 000 kWh värme
 • Vätgasen produceras via elektrolys av vatten
 • Vid användning av vätgas bildas det vatten igen

Av elen som produceras i egna solceller används ca 64 MWh för eget bruk och ca 169 MWh skickas ut på elnätet.

Alla siffror är ungefärliga och baserade på beräkningar från leverantörerna.

Fossilfritt drivmedel i bilar

Fr.o.m. 2021 kommer AB Sjöbohem påbörja arbetet att fasa ut samtliga fordon som drivs på fossila bränslen och gå över till
fordon som drivs av egenproducerad fossilfri vätgas.

 • Vi ser detta som ett viktigt steg i vårt slutmål med att AB Sjöbohem skall vara ett fossilfritt bolag senast 2030.
  Vårt mål är att bli fossilfria på riktigt och det kan vi bara uppnå om vi själva tar ansvaret för hela produktionskedjan
  när det gäller energi, säger Morgan Johnsson, vd på AB Sjöbohem.

Kontaktperson för projektet är Kent Tillberg 0416-271 34, kent.tillberg@sjobo.se