Tillgänglighet

Sjöbohem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur Sjobohem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sjobohem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom e-post absjobohem@sjobo.se.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Via formuläret ”Fick du inte hjälp av informationen på sidan?”, i slutet på varje innehållssida. Skriv till oss via e-post eller hör av dig på telefon vad du inte fick hjälp med.
 • skicka e-post till absjobohem@sjobo.se
 • ring 0416-271 32

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss genom e-post absjobohem@sjobo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Lagen säger att webbplatsen ska uppfylla nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

 • Vissa länkar är inte markerade så att användare förstår att de är länkar
 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren

Problem vid användning utan synförmåga

 • Information om att vissa länkar öppnas i nytt fönster
  Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att länken öppnas i nytt fönster.
 • Bilder
  Det kan saknas alt-texter på vissa bilder.
 • Rubrikordning
  I vissa delar på webbplatsens innehåll, följs inte rubrikstrukturen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Information om att vissa länkar öppnas i nytt fönster
  Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att länken öppnas i nytt fönster.
 • Typsnitt
  Typsnittet på rubrikerna är en seriff med tunna linjer, vilket gör att den kan upplevas som svårläst i vissa fall.

Användning utan hörsel

Inga brister.

Användning med nedsatt hörsel

Inga brister.


Tidsplan för åtgärder inom tillgänglighet

Oskäligt betungande anpassning

Sjöbohem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Integrerade system till webbplatsen
  Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till sjöbohem.se Det kommer vi till rätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjobohem.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 2024-01-09
 • Webbplatsen publicerades den 2021-06-01
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-07-03

Publicerad: 2021-06-01
Senast uppdaterad: 2024-01-09

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Lämna din synpunkt

Har några synpunkter på hur vi ska kunna göra vår hemsida bättre? Meddela oss din synpunkt till  absjobohem@sjobo.se.

Design av Creative Army