Sjöbohem
Om oss Om Sjöbohem

Ett bolag som bryr sig om Sjöbo kommun

AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Verksamheten startade 2005.

Förvaltningen omfattar lägenheter med en total yta av 55 011 kvm, samhällsfastigheter med en total yta av 73 440 kvm och lokaler med en total yta av 12 421 kvm.

Vår verksamhet är att inom Sjöbo kommun förvärva, bebygga, avyttra och förvalta fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov. I vår verksamhet ingår även försäljning av fastighetsrelaterade tjänster för att trygga bolagets fortsatta goda utveckling.

För att kunna göra detta måste vi bygga och utveckla relationen till våra kunder. Att förstå kundernas önskemål och behov gör att vi kan leverera bostäder, lokaler och fastighetsrelaterade tjänster med hög kundnytta. Detta är en avgörande faktor för vår framgång.

Vi är 70 anställda inom AB Sjöbohem som jobbar med fastighetsförvaltning och städtjänster. Bolaget har egen personal för den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Våra kunder ska stå i fokus och behandlas med respekt och tillit.
Arbetssättet ska genomsyras av enkelhet, fokus och ansvarstagande där vi genom en effektiv organisation kan leverera en hög kundnytta.

AB Sjöbohem är medlem i Sveriges Allmännytta

Morgan Johnsson
VD

Utemiljö

En bra utemiljö definierar vi som en utemiljö som präglas av gröna ytor med blommande inslag. Vi arbetar med att ha så mycket grönytor som möjligt istället för asfalt och betongytor. Detta innebär bl.a. i praktiken att vi numera bara bygger parkeringar som är gräsarmerad.

För oss är det naturliga att plantera träd när vi vill ha skugga. En nyckel till en miljövänlig skötsel är våra robotgräsklippare som är tysta och går på el. Dessa ser till att våra gräsmattor är i bra skick.

björn

Miljötänk

Sjöbohems miljöarbete kan sammanfattas i följande mening. ”Den miljövänligaste kilowatten är den som aldrig används”. Detta mål genomsyrar allt vårt miljöarbete som strävar i första hand till att sänka förbrukningen. Vi är dessutom med i Allmännyttans klimatinitiativ där vi har som mål att bli helt fossilfria till 2030, vilket också är ett ledord i vårt miljöarbete.

Vårt mål är att bidra till ett cirkulärt, hållbart samhälle där vi bidrar med att minimera vår miljöbelastning och arbeta med lokala lösningar (se mer kring vårt projekt Hydrobust).

Jordglob

Lägre hyra för kommunen

Sjöbohem är idag ett starkt bolag med en stabil ekonomi. Med det nya avtalet sänks kraven på bolaget att årligen höja soliditeten, den andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital, och aktieutdelningen minskas med två miljoner kronor. Det gör det möjligt för Sjöbo kommun att sänka sina fastighetskostnader med cirka 8 miljoner kronor. Pengar som istället kan satsas i andra verksamheter.

björn

Design av Creative Army