Huskurage

Sjöbo kommun inför Huskurage i samarbete med Polisen, Sjöbohem, Söderlenbostäder och Leny.

Vad är huskurage?

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem.

Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

  • Knacka på hos grannen.
  • Hämta hjälp vid behov - och hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till mer trygghet.
  • Ring polis! Kontakta alltid polis i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Ring 112 vid akut behov samt på kvällar och helger.

Läs mer på sjobo.se/barnfarilla

I samarbete med AB Sjöbohem, Leny Fastighets AB, Sjöbo Kommun, Söderlen Bostäder AB och Polisen.

Design av Creative Army