Hydrobust

Ett av våra viktigaste projekt någonsin är Hydrobust.
Det är ett sammansatt ord som står för Hydrogen=väte och Robust. Detta är en unik anläggning vars syfte är att göra oss miljövänliga och uthålliga. Väldigt förenklat kan vi säga att vi med hjälp av sol och vind produceras energi som vi lagrar i form av vätgas.
Detta gör att vi kan köra våra fordon på vätgas samt att vi kan bli oberoende av el utifrån. Vi har därmed ett hållbart och robust system som tål yttre störningar och kan leverera avbrottsfri kraft till en av våra fastigheter.

 

Design av Creative Army