Brandskyddsutbildning för hyresgäster

Välkommen till "Brandskyddsutbildning för boende och hyresgäster"

- kostnadsfritt webbinarium om förebyggande brandskydd i bostadssektorn!

 

Länk till utbildningen:

https://vimeo.com/773420878/a3796d20fd

 

Beskrivning:

Föreningen FRIS erbjuder kostnadsfri utbildning i grundläggande brandkunskap till boende och hyresgäster inom bostadssektorn. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS för utbildning och information inom bostadssektorn. Antalet utbildningstillfällen är begränsat. Bostadsbolaget har möjlighet att lägga upp länk till utbildningen digitalt på den egna hemsidan så att alla boende kan ta del av den i efterhand. Utbildningarna genomförs som ett webbinarium ca. en timme.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

  • Regelverk och statistik
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Teknisk utrustning
  • Reagera och agera
  • Förebyggande brandskyddsarbete

Design av Creative Army