SABO: Risk för maktförskjutning och social housing med nytt utredarförslag

Den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder presenterade i maj betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar med förslag till en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget fokuserar på hushåll med svag ekonomi som har svårt att skaffa en ändamålsenlig bostad. Utredningen föreslår att Boverket fortlöpande ska beskriva omfattningen av bostadsbristen för dessa hushåll – mätt som…

Source

Source: Sabo