Lagändring om begränsning av EBO skyndas på

Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget och vill samtidigt påskynda att denna lagändring genomförs. – Våra medlemmar har i många år pekat på de…

Source

Source: Sabo