Byggkostnaderna stiger mer än inflationen

SCB:s så kallade faktorprisindex för flerbostadshus, som mäter prisutvecklingen inom området, ökade med 3,8 procent mellan augusti 2017 och augusti 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes också med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 6,5 procent, bland entreprenörernas kostnader. Inom den gruppen har priserna på…

Source

Source: Sabo