Allmännyttor förebild i nytt metodstöd för att förebygga avhysningar

Kronofogden jobbar sen flera år aktivt med att förebygga avhysningar. Myndigheten har inom ramen för sin förebyggande verksamhet tagit fram ett nytt metodstöd om detta. Metodstödet innehåller flera exempel på rutiner och processbeskrivningar om hur kommuner och allmännyttiga bostadsbolag arbetar och samarbetar för att motverka avhysningar som främst beror på obetalda hyror. Att bostadsföretagen…

Source

Source: Sabo