Integritetspolicy (GDPR)

Hört talas om GDPR? Det är en ny dataskyddslag och står för General Data Protection Regulation. Den börjar gälla inom EU den 25 maj 2019 och ersätter då i Sverige den tidigare personuppgiftslagen.


Situationer där vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet. Längre ner kan du läsa om behandling av dina personuppgifter vid sök av bostad.


Vilka ansvarar för lagring av personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är AB Sjöbohem.


Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i enlighet med gällande lagstiftning om integritetsskydd och personuppgiftslagen.


Vem har tillgång till dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i enlighet med gällande lagstiftning i en databas. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, till exempel organisation av hyresgäster.


Tillgång till data
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är AB Sjöbohem. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i AB Sjöbohems verksamhet.


Rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Kontakta oss på absjobohem@sjobo.se.


Radering
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av AB Sjöbohem kopplat till just denna sida.

Behandling av personuppgifter när bostad sökes

De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan till hyresvärden kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter


Situationer där vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Design av Creative Army