Drönarbild

Tilldelning av lägenhet

Våra lägenheter som blir lediga publiceras under lediga lägenheter. Där finner ni information om lägenheten samt sista ansökningsdatum.

Gör en intresseanmälan till lägenheten du är intresserad av.

När ansökningstiden gått ut får de som har längst kötid ett mail om datum för visning av aktuell lägenhet.

Efter visning tackar du ja/nej till erbjudandet om att få hyra lägenheten. 
Lägenheten tillfaller dig med längst kötid och som uppfyller Sjöbohems krav.

Väntetid
Eftersom tilldelning av lägenhet är baserad på vissa kriterier kan vi inte svara på hur lång tid det kan ta innan man blir tilldelad en lägenhet.  Det finns heller ingen möjlighet att ta fram hur många köpoäng du har eftersom det är årtalet som registreras i databasen och inte poäng.

 

Design av Creative Army