Drönarbild
Krav för att få lägenhet

Krav för att få lägenhet

Sjöbohem strävar efter att skapa trygghet och trivsel i boendet och undvika onödiga omflyttningar. För att uppnå detta arbetar vi med att skapa nära relationer med våra kunder. Vi vill till största möjliga mån lösa varje sökandes bostadsbehov genom att utgå från dennes önskemål och behov.

Du ska ha godtagbar inkomst
Sjöbohem tar alltid kreditupplysning på alla nya hyresgäster för att kunna bedöma om den nya hyresgästen har en rimlig ekonomisk möjlighet att kunna klara hyran för den sökta bostaden. Sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna säkerhet som till exempel borgen.

Du ska inte ha allvarliga betalningsanmärkningar
Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser samt att alla eventuella skulder till Sjöbo kommun med tillhörande kommunala bolag måste vara reglerade.

Du har inte misskött din relation med Sjöbohem
Vid misskött relation innebär det att vi på Sjöbohem har rätt att säga upp bostadsavtalet eller att vi har rätt att avböja en ansökan. Med misskött relation räknas:

  • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
  • Misskött ditt ansvar som hyresgäst
  • Misskött dina betalningar
  • Olovlig andrahandsuthyrning

Boendeförhållandena måste vara rimliga
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Du måste vara myndig
Du måste ha fyllt 18 år för att underteckna ett kontrakt.

Köregler
Sökande till AB Sjöbohems bostäder ska via vår hemsida skicka in en intresseanmälan för att registrera sig i bostadskön. Sökande ska minst en gång per 6e månad via hemsidan uppdatera sin intresseanmälan för att inte strykas ur bostadskön.  

Avsteg från uthyrningspolicyn
Avsteg från uthyrningspolicyn kan förekomma i vissa fall. Exempelvis för medicinsk förtur via förvaltningar i Sjöbo kommun samt för bostäder med kort tid kvar till inflyttning och för speciallägenheter. Dessutom kan AB Sjöbohem i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl och vid uthyrning av lägenheter i nybyggnation. Avsteg som görs från uthyrningspolicy ska redovisas för styrelsen i AB Sjöbohem.

Design av Creative Army