Sjöbo område
För hyresgästen Hyresgäst Uppsägning Uppsägning av lägenhet

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din uppsägning ska kunna räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en skriftlig uppsägning vara oss tillhanda innan den sista samma månad.

Om din skriftliga uppsägning av din lägenhet inkommer den 31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden varar alltså under februari, mars och april. Om du däremot säger upp lägenheten den 4 februari, gäller uppsägningen till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader.

Din uppsägning ska alltid lämnas in skriftligt
Du ansvarar för att i god tid beställa en besiktning av bostaden innan avflytt. Där kommer vi gå igenom så att bostaden har blivit väl omhändertagen och att bostaden har flyttstädats. Om städning inte har gjorts korrekt har du möjlighet att städa om eller så debiterar dig kostnaden att anlita en städfirma.

Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se lägenheten innan du flyttar därifrån.

Samtliga nycklar och ev. tagg till bostaden/tvättstuga ska lämnas tillbaka senast klockan 12:00 på avflyttningsdagen. Återlämnas inte samtliga utkvitterade nycklar och taggar debiteras du enligt gällande prislista.

Uppsägningstid
3 månader, detta gäller även flytt till serviceboende och LSS lägenheter som hyrs ut av Sjöbo kommun.

Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad om uppsägning sker i dödsmånaden i annat fall är det 3 månader.

Anmäl adressändring
Glöm inte att flyttanmälan till skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten

Vad händer om jag bara vill byta lägenhet?
Är du intresserad av att byta lägenhet kan vi hjälpa dig att hitta en ny som passar dina behov bättre.

Kan jag vara kvar i kön?
Vill du flytta, men trots detta vara kvar i vår bostadskön fortsätter du att uppdatera din anmälan en gång om året som vanligt. Läs mer om att stå i bostadskön.

Design av Creative Army