Sjöbo område
För hyresgästen Hyresgäst Din hyra Vad används hyran till?

Vad används hyran till?

I summan som du betalar som hyra ingår skötseln av fastigheten. För det första går hyran till bundna avgifter så som el, vatten, renhållning och uppvärmning. Dessutom betalas avskrivningar och räntekostnader på fastigheten av. Vidare sker reparationer och underhåll i samband med felanmälan. Dessutom betalar hyran för skötseln utav grönytor, städning, löpande besiktningar och snöröjning.

Design av Creative Army