För hyresgästen Hyresgäst Bra att veta Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen

Trots att det inte är du som kommer äga din bostad har du som hyresgäst rättigheter. Hyresgästföreningen är en organisation som engagerar sig i bostadspolitiska frågor för att alla ska kunna få ett jämlikt och värdigt levnadsförhållande.

Om du undrar över dina rättigheter och andra förekommande frågor gällande att vara hyresgäst kan du kontakta Hyresgästföreningen

Design av Creative Army