Sjöbo område
För hyresgästen Hyresgäst Bra att veta Dina nycklar och taggar

Nycklar och taggar

Du som hyresgäst ansvarar för nycklarna till din bostad. Vid inflytt kommer du få 3 st nycklar. Se till att ta väl hand om dem.

Vid utflytt
Nycklarna som tillhör lägenheten ska vara oss tillhanda senast klockan 12:00 på avflyttningsdagen.

Vad händer om jag har blivit utelåst?
Hyresgästen får kontakta en låssmed. Sjöbohem tillhandahåller inga öppningstjänster.

Vad händer om jag har tappat bort min nyckel?
Ett cylinderbyte i lägenheten måste ske och eftersom hyresgästen ansvarar för nycklarna faller kostnaden för bytet på hyresgäst. 

Får någon annan hämta ut min nyckel?
Om du inte kan hämta dina lägenhetsnycklar själv utan vill skicka någon annan på inflyttningsdagen, måste personen som hämtar nycklarna ha med sig en fullmakt som hyresgästen utfärdat. Legitimation krävs vid uthämtning.

Prislista

Upplåsning lägenhet
Hyresgäst ska kontakta låssmed även under kontorstid
 
Förlorad lägenhetsnyckel (kräver cylinderbyte) 1.500:-
Förlorad tagg 250:-
Förlorad nyckel till postbox, entréförråd och förråd Verkmästaren 250:-
Upplåsning tvättstuga, torkrum 250:-

Design av Creative Army