Sjöbo område
För hyresgästen Hyresgäst Bra att veta Brand & säkerhet

Brand & säkerhet

Vid brand - ring 112

Här kommer viktigt information kring hur du skyddar dig och dina grannar mot brand!

Om det börjar brinna
Skulle du upptäcka en brand måste du direkt ringa 112. Se därefter till att säkra dig själv.

Brinner det i din egen lägenhet, se till att du utrymmer lägenheten och stänger dörren efter dig. Om dörren är stängd kommer inte den giftiga röken sprida sig lika snabbt ut i trapphuset.

Skulle trapphuset redan vara rökfyllt är det viktigare att du stannar i din lägenhet och väntar på räddningstjänsten. Lägenheten fungerar som en brandcell och kan hålla ute den giftiga röken en tid.

OBS! Använd aldrig hissar för utrymningsväg.

Brandvarnare
Sjöbohem ansvarar för att din bostad har brandvarnare. Däremot ansvarar du som hyresgäst att kontinuerligt testa så att de fungerar. Detta är ett viktigt arbete eftersom den kan rädda ditt och andras liv om det skulle börja brinna.

Om brandvarnaren inte skulle fungera, gör en felanmälan så ser vi till att byta batterier eller byter ut den. Känner du att du vill ha fler brandvarnare i din bostad ansvarar du själv för inköp och underhåll av dessa.

Brandskyddsutrustning
Det är viktigt att du har bra brandskydd i din bostad. De flesta försäkringsbolag har prisvärda paket, exempelvis med brandsläckare och brandfilt, så det bästa är att kolla med ditt hemförsäkringsbolag.

Utrymningsvägar
Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är utrymningsvägar och får därför inte användas för uppställning av föremål oavsett om det är en cykel, dörrmatta, rollator, rullstol eller barnvagn. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram.

Brandfarliga vätskor
Det är förbjudet att förvara brandfarliga gaser och vätskor i förrådet, garaget eller i cykelförrådet.

Branddörrar ska hållas stängda
Stängda branddörrar ska hållas stängda och de som är uppställda med magnet ska kunna stängas utan problem. Det är absolut förbjudet att blockera branddörrarna. Se också till att alla dörrar är stängda när du lämnar källare eller vind och håll utrymningsvägar fria.

Design av Creative Army