Storelidsgatan Sjöbo

Vad ingår i hyresavtalet?

Sjöbohem hanterar hela Sjöbo kommuns behov av verksamhets-vaktmästeri, förutom fritidsanläggningarna som är kommunens ansvar. Vaktmästeriet tillhandahåller all personal och utrustning som krävs för att utföra uppdragen.

hyresavtal2020.se finns en sammanställning över objekt där det levereras vaktmästeritjänster. Under avtalstiden kan Sjöbo kommun uppdatera med tillkommande eller utgående objekt. En del objekt är schemalagda med besök antingen minst en eller två gånger per vecka. Andra objekt besöks efter behov eller efter inskickade arbets ordrar från verksamheterna.

Vaktmästaravtalet är ett gemensamt avtal för hela kommunen. Detta bedöms vara fördelaktigast ur ett koncernperspektiv. Avtalet är utformat som ett abonnemang och innebär andel i den tjänst som avtalet omfattar. Kostnaden fördelas per förvaltning i enlighet med 2019 års kostnader.

9 000 timmar per år
Inför 2022 kommer kostnadsfördelningen att ses över. I de fall kommunen totalt förbrukar mer än de abonnerade 9 000 timmarna erhålls tilläggsdebitering för det överstigande timmarna. För tilläggsdebiteringen tillämpas samma fördelning som för kvartalsfaktureringen.

Design av Creative Army