Storelidsgatan Sjöbo

Uppföljning av kvalitet

Det är viktigt med återkommande uppföljning för att se till att avtalets båda parter sköter sina åtaganden. Därför hålls leveransmöten minst varannan månad mellan avtalsansvariga på kommunen och Sjöbohem. En sammanställning med alla av vikelser behandlas för att stämma av om leveransen sker enligt avtalet.

Design av Creative Army