Storelidsgatan Sjöbo

Så sker en beställning

Verksamhetsvaktmästeriets kontaktpersoner på kommunens verksamheter kallas objektsansvariga. Via en webbaserad inrapporteringsfunktion sköter de all anmälan av arbetsordrar till vaktmästarna, förutom akuta ärenden som först anmäls via telefon.

Design av Creative Army