Sjöbo kommunhus

Så funkar det nya vaktmästeriet

Sjöbo kommun har inte längre något eget verksamhetsvaktmästeri. I samband med  det nya hyresavtalet 2020 flyttades ansvaret för denna tjänst till Sjöbohem.

Efter flytten har den samlade kompetensen inom fastighetsförvaltningen ökat. Med stöd från verksamhetsvaktmästarna har det blivit enklare och effektivare för kommunens olika verksamheter att leva upp till de förväntningar som ställs på servicen.

Vi är övertygade om att alla tjänar på det nya avtalet där kommunens resurser nyttjas optimalt och där Sjöbohem som aktiv leverantör föreslår förändringar för en ännu bättre och högre servicegrad.

Läs mer om avtalet på: hyresavtal2020.se

Design av Creative Army