”Branschansvar bättre än lagändring om inkomstkrav”

I en debattartikel i Dagens Nyheter på söndagen menade fem debattörer att såväl privata som kommunägda bostadsbolag ställer för höga inkomstkrav när lägenheterna hyrs ut. Man hänvisade bland annat till en studie från Boverket som visar att 15 procent av de allmännyttiga bolagen inte accepterar försörjningsstöd som inkomst. ”Vaga uthyrningskriterier är en perfekt grogrund för diskriminerande…

Source

Source: Sabo

SABO fick genomslag i Almedalen

De politiska partierna och Nordiska motståndsrörelsen är de som fått mest uppmärksamhet i medierna under Almedalsveckan. Ytterst få aktörer har fått sina egna event eller utspel uppmärksammade. SABO, Sveriges kommuner och landsting, RFSU, och Rädda Barnen, har fått ett visst genomslag i samband med sina egna insatser, men då nästan enbart i sociala medier och mest genom egna tweetar och retweets…

Source

Source: Sabo

Hyresgästföreningens förhandlingsportal behöver diskuteras

Fastighetsägarna och SABO ser ett behov av att utveckla det nuvarande hyresförhandlingssystemet för det ska bli mer jämlikt mellan parterna, men också för förhandlingarna ska bli effektivare och mer transparenta. Eftersom vi, tillsammans med Hyresgästföreningen, har som uppdrag att ansvara för hyresrättens utveckling ser vi det som naturligt att utvecklingen av förhandlingssystemet ska ske genom…

Source

Source: Sabo

Stort intresse för bostadspolitik i Almedalen

Under fyra dagar deltog representanter från SABO och medlemsföretagen på mer än ett 30-tal seminarium runt om i Almedalen. Publiken var engagerad, så när som på ett mindre avbrott då hela Visby tycktes hålla andan när Sverige spelade åttondelsfinal mot Schweiz – och vann. På onsdagen, när det var dags för Allmännyttans arena, tittade solen äntligen fram. På arenan hölls åtta seminarium om sociala…

Source

Source: Sabo

Politikernas bostadspolitiska löften i Almedalen

Politikerna försågs med var sitt grönt och rött papper för att visa var de tyckte i några snabba frågor. Att hyressättningssystemet ska vara kvar var de flesta av politikerna överens om, men centerpartiet och kristdemokraterna önskade vissa förbättringar i det nuvarande systemet. Att staten ska garantera låginkomsttagare låga lån med rimlig ränta var alla i panelen emot, däremot var alla helt…

Source

Source: Sabo

Följ oss live från Almedalen!

Till livesändningen. Program: Program: 9.00–10.00 Hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling Arrangör: HBV 10.30–11.30 Upphandling i dynamiska inköpssystem för specifika behov Arrangör: HBV 12.00–13.00 Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur? Arrangör: Fastigo 13.10–13.30 Byggagendan och allmännyttiga experttips Arrangör: SABO 13.40–14.25 Framtidens sociala bostadspolitik…

Source

Source: Sabo

Sommartider på SABO

Pressjour

når du hela sommaren på 070-721 20 11. SABOs jurister når du som vanligt under sommaren. Ring 08-406 55 00 och be att bli kopplad till jurist. Glad sommar!

Source

Source: Sabo

Överenskommelse i Bryssel: Endast krav på IMD av värme om det är kostnadseffektivt

Europeiska kommissionen presenterade 30 november 2016 ett förslag till revidering energieffektiviseringsdirektivet som en del av policypaketet ”Ren energi för alla i Europa”. SABO har generellt ställt sig positiva till förslagets ambitioner om ökad energieffektivisering, men pekat på vikten av att behålla den flexibilitet som finns i direktivet för nationell anpassning. – Det är fantastiskt att vi…

Source

Source: Sabo

Investeringsstödet höjs retroaktivt

I en exempelberäkning för 35 lägenheter i stödområde 3 innebär det att stödet blir 13,9 miljoner kronor, en höjning med 2,9 miljoner kronor eller 26 procent. Kalkylen förbättras ytterligare om hyrorna kan höjas med 50 kronor per kvadratmeter och år, vilket ligger inom ramen för regeringsbeslutet i mars. Inledningsvis rådde viss oklarhet om hur höjningen av stödnivåer och normhyror skulle träda i…

Source

Source: Sabo

Hämtavgift för förpackningar och tidningar tas bort

Det ska enligt regeringen nu bli enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. – Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare, säger miljöminister Karolina Skog (MP). Den som i dag vill ha hämtning…

Source

Source: Sabo