Bäst arbete för unga i Uddevalla och Halmstad

Halmstads Fastighets AB, HFAB, får utmärkelsen i kategorin sommarjobbare. – Vi behöver få in fler unga i fastighetsbranschen och då är det viktigt att fler företag inom branschen jobbar aktivt med att få in sommarjobbare, men också prövar andra vägar …

Två allmännyttor prisade för förvaltningskvalitet

Prisutdelningen avhölls på torsdagen i Stockholm. Tre stolta företag fick varsin förstaplats i sina kategorier: Allmännyttiga SKB för högsta förvaltningskvalitet i kategorin företag över 1 000 lägenheter Privatägda Melin Fastighetsförvaltning för högsta förvaltningskvalitet i kategorin företag under 1 000 lägenheter …

Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

I Ockelbo kostar vatten och avlopp (VA) för en typlägenhet drygt 8 200 kronor per år. I Solna är årskostnaden drygt 1 640 kronor. – Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna, säger Jennie Wiederholm, ordförande i …

Fyra allmännyttor nominerade till kommunikationspris

Kundtidningen Förbobladet delas ut till hyresgästerna i bostadsbolagets samtliga 5 700 lägenheter. Därtill distribueras tidningen till politikerna i kommunfullmäktige i de fyra kommuner som äger Förbo: Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Nu har Förbobladet blivit nominerat till Publishingpriset i kategorin …

SABO: Risk för maktförskjutning och social housing med nytt utredarförslag

Den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder presenterade i maj betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar med förslag till en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget fokuserar på hushåll med svag ekonomi som har svårt att skaffa en ändamålsenlig bostad. Utredningen föreslår att Boverket …

Byggkostnaderna stiger mer än inflationen

SCB:s så kallade faktorprisindex för flerbostadshus, som mäter prisutvecklingen inom området, ökade med 3,8 procent mellan augusti 2017 och augusti 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes också med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade …

Lagändring om begränsning av EBO skyndas på

Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget …

Ny rapport: Konkurrensbrister fortsätter driva byggpriserna

– SABO nämns faktiskt över 30 gånger i rapporten. Konkurrensverket lyfter återigen SABOs arbete med att få in fler utländska totalentreprenörer, vår insats för att få till Boverkets webbplats för utländska byggare, Kombohusen och upphandlingsmodellen Flex. Det visar att allmännyttans …

Hjällbos hyresgäster får egen nättidning

Den nya hemsidan, som lanserades i förra veckan, vänder sig både till boende i området och dem som vill veta mer om livet i Hjällbo. – Det händer mycket i Hjällbo och kommer att hända mer framöver. När en stadsdel …

Nordiska ministrar banar väg för harmoniserade byggregler

Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för NBO (Housing Nordic), där SABO är medlem. Från svensk sida deltog även bostadsrättsorganisationerna HSB och Riksbyggen. NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som …