Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

I Ockelbo kostar vatten och avlopp (VA) för en typlägenhet drygt 8 200 kronor per år. I Solna är årskostnaden drygt 1 640 kronor. – Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, där bland andra SABO ingår (se nedan). – Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå…

Source

Source: Sabo

Fyra allmännyttor nominerade till kommunikationspris

Kundtidningen Förbobladet delas ut till hyresgästerna i bostadsbolagets samtliga 5 700 lägenheter. Därtill distribueras tidningen till politikerna i kommunfullmäktige i de fyra kommuner som äger Förbo: Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Nu har Förbobladet blivit nominerat till Publishingpriset i kategorin Kundtidningar B2C (business to client). Det har även tidningen Familjär, som delas ut till…

Source

Source: Sabo

SABO: Risk för maktförskjutning och social housing med nytt utredarförslag

Den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder presenterade i maj betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar med förslag till en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget fokuserar på hushåll med svag ekonomi som har svårt att skaffa en ändamålsenlig bostad. Utredningen föreslår att Boverket fortlöpande ska beskriva omfattningen av bostadsbristen för dessa hushåll – mätt som…

Source

Source: Sabo

Byggkostnaderna stiger mer än inflationen

SCB:s så kallade faktorprisindex för flerbostadshus, som mäter prisutvecklingen inom området, ökade med 3,8 procent mellan augusti 2017 och augusti 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes också med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 6,5 procent, bland entreprenörernas kostnader. Inom den gruppen har priserna på…

Source

Source: Sabo

Lagändring om begränsning av EBO skyndas på

Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget och vill samtidigt påskynda att denna lagändring genomförs. – Våra medlemmar har i många år pekat på de…

Source

Source: Sabo

Ny rapport: Konkurrensbrister fortsätter driva byggpriserna

– SABO nämns faktiskt över 30 gånger i rapporten. Konkurrensverket lyfter återigen SABOs arbete med att få in fler utländska totalentreprenörer, vår insats för att få till Boverkets webbplats för utländska byggare, Kombohusen och upphandlingsmodellen Flex. Det visar att allmännyttans arbete verkligen sätter avtryck, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet. Särskilt fokus på…

Source

Source: Sabo

Hjällbos hyresgäster får egen nättidning

Den nya hemsidan, som lanserades i förra veckan, vänder sig både till boende i området och dem som vill veta mer om livet i Hjällbo. – Det händer mycket i Hjällbo och kommer att hända mer framöver. När en stadsdel förändras är det viktigt att människorna som bor i området känner en delaktighet i det som händer. Vi vill lyfta fram människorna, föreningslivet, kulturen och näringslivet i Hjällbo i…

Source

Source: Sabo

Nordiska ministrar banar väg för harmoniserade byggregler

Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för NBO (Housing Nordic), där SABO är medlem. Från svensk sida deltog även bostadsrättsorganisationerna HSB och Riksbyggen. NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som fått gehör hos Nordiska ministerrådet genom den deklaration som släpptes i maj. Seniorrådgivaren Kristian…

Source

Source: Sabo

Ny vägledning med nationella riktlinjer för hyresförhandlingarna

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. I dagsläget saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat, för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten. SABO och Fastighetsägarna Sverige har därför tagit fram en gemensam…

Source

Source: Sabo

Stenåldersgrav blir belyst mötesplats

Den gamla graven är en så kallad hällkista – med stående stenar och ett tak – och ligger vid en fotbollsplan på Siriusgatan i Bergsjön. Nu har den fått belysning och blivit mer besöksvänlig. – Den arkeologiska lite bortglömda platsen i bostadsområdet har fått ny gestaltning tack vare ett stort samarbetsprojekt, med interaktiv skyltning, en scen, uteklassrum och utställning. Till glädje för dem som…

Source

Source: Sabo