Information till boende:

➡️Takbyte på Föreningsgatan 36, fasaden ska tvättas och burspråken målas. (Se bild)

➡️Vi renoverar tvättstugorna på Vångavägen 2 & 10, och arbetet håller på fram till mitten av hösten. (Börjar med Vångavägen 2)

➡️Fortsatt arbete med att koppla in våra robotgräsklippare.

➡️Byter ventilationsaggregat på Björkbackens äldreboende. (Se bild)

AB Sjöbohem bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån.

Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

AB Sjöbohem har bidragit till denna minskning genom ett grönt projekt:

  • Sjöbo Simanläggning

Detta projekt ingår i Kommuninvests återrapportering. Totalt hade 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 146 gröna kommunala investeringsprojekt per 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner.

 

För mer information:

Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2017 finns för nedladdning på Kommuninvests hemsida (rapporten finns enbart på engelska). Effektrapporteringen sker i enlighet med riktlinjer fastställda inom ramen för ett nordiskt samarbete (Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.) Beräkningen av vad utsläppsminskningen innebär i vardagliga termer har skett i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

Vad går hyran till?

Vad använder vi er hyra till?
Nytt dokument för 2017 är nu uppladdat under “Hyresgäst”

Tryck HÄR för komma direkt till dokumentet

Elektronisk fakturahantering

AB Sjöbohem använder sig av elektronisk fakturahantering

Fakturaadress
leverantorsfaktura@sjobo.se
(Tänk på att det måste skickas i PDF och att bara skicka en faktura per e-post)

Alt.
AB Sjöbohem
Box 54
275 22 SJÖBO

OBS! Detta gäller endast fakturor (ink eventuella bilagor).
All övrig post skickas till Verkstadsgatan 2B, 275 39 SJÖBO.

När man skickar faktura till AB Sjöbohem måste fakturan uppfylla vissa krav:

  • Vid varje beställningstillfälle måste beställaren (anställd på AB Sjöbohem) uppge följande:
  1. Referenskod bestående av sex siffror (80XXXX)
  2. Projekt- och/eller objektnummer bestående av tre siffror.
  3. Beställarens fullständiga namn
  • Fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer inte att kunna hanteras i systemet. Detta innebär att fakturan returneras till Er för komplettering vilket leder till en fördröjning av betalningen.

Vi tackar för er medverkan till en bättre fakturahantering.
Vid eventuella frågor, kontakta oss via 0416-271 32 eller sara.andersson4@sjobo.se

Med vänliga hälsningar

Sara Andersson
Ekonomiadministratör

Vi drar in fiber i våra lägenheter