Information gällande lediga lägenheter

Från den 1 juli 2019 publicerar vi lediga lägenheter med en sista ansökningsdag.

Du måste först skicka in en intresseanmälan via länken ”intresseanmälan” på vår hemsida och tänk på att förnya inom en 12 månaders period!

Är du sen …

Hämtning av trädgårdsavfall 2019

Sjöbo: 

Hämtning på följande adresser i Sjöbo kommer utföras jämna veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 12 (21mars) och sista blir torsdag v 46 (14november)

  • Badgatan
  • Storelidgatan
  • Linvägen

Lövestad: 

Hämtning på följande adresser i Lövestad …

Allmännyttans klimatinitiativ

AB Sjöbohem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet i initiativet är de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans

Journummer!

Vi vill påminna om vad vårt Journummer är till för!

Som akuta ärende räknas bland annat:
* Fara för liv
* Helt strömlöst
* Översvämning/vatten som rinner/forsar okontrollerat

Övriga ärende ska läggas in som felanmälan på vår hemsida.

Ha en …

Timvikarier inom lokalvård på AB Sjöbohem

Om arbetsplatsen

AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag, som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar en total yta av 138 000 m2 lokaler och bostäder. Vår verksamhet är att förvalta och utveckla våra fastigheter för att tillhandahålla bostäder och …

AB Sjöbohem bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån.

Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån …

Vad går hyran till?

Vad använder vi er hyra till?
Nytt dokument för 2017 är nu uppladdat under ”Hyresgäst”

Tryck HÄR för komma direkt till dokumentet…

Elektronisk fakturahantering

AB Sjöbohem använder sig av elektronisk fakturahantering

Fakturaadress
leverantorsfaktura@sjobo.se
(Tänk på att det måste skickas i PDF och att bara skicka en faktura per e-post)

Alt.
AB Sjöbohem
Box 54
275 22 SJÖBO

OBS! Detta gäller endast fakturor (ink eventuella …