Inlägg av sjobohemmm

Frukostsamtal: Så blir bostadspolitiken efter valet

Ännu pågår valkampanjen för fullt på gator och torg. Debatter pågår och vallöften lämnas. Men så fort valurnorna stängts är det dags att börja summera och undersöka vad valresultatet betyder för bostadspolitiken. Finns det nu förutsättningar för den breda bostadspolitiska …

Växjöbostäder lovordas för trähuskvarter

Bostadsområdet Vallen ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön och har blandade upplåtelseformer. Totalt består kvarteret – som byggts av Växjöbostäder och det privata företaget Midroc – av 26 radhus i två plan och 172 lägenheter i flerbostadshus, fyra till åtta våningar …

Kommunala bostadsföretag behöver tillstånd för kamerabevakning

Datainspektionen har lämnat besked i frågan om kommunala bostadsföretag omfattas av tillståndsplikten enligt kamerabevakningslagen. Myndigheten anser att kommunala bostadsföretag ska söka tillstånd för att kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde. Vid tolkning Begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde” ska enligt …

34 kommuner får högre investeringsstöd

Boverket har gjort en genomgång av samtliga kommuner som i dag har en stödnivå på 4 800 kronor per kvadratmeter boarea. Syftet var att undersöka om någon av kommunerna har haft en befolkningsökning med sammantaget minst fem procent under de …

Bostadsbranschen välkomnar besked om sänkta elnätspriser

Gabriella Castegren, energiexpert på SABO, gläds åt beskedet. – Nu blir det äntligen slut på de orimliga avgiftshöjningarna. Den nya elnätsregleringen skyddar företagen och hushållen betydligt bättre mot prishöjningar, säger hon. Tidigare i år uppvaktade bostadsbranschen – SABO, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, …

Tusentals allmännyttiga sommarjobb för unga

Underhållspatrull, trädgårdsskötsel, kundansvar och administration är några exempel på sommarjobb som ungdomar erbjuds inom allmännyttan. Inom många bostadsföretag fördelas jobben till ungdomar som bor i området. – Att erbjudas sommarjobb i allmännyttan där man bor kan göra att man blir …

100 goda exempel från allmännyttan

SABO vill genom webbplatsen allmännyttan.se visa vad allmännyttan är och gör. Där beskrivs allmännyttans historia och framväxt i text och bild – och även framtidsvisionen Allmännyttan mot år 2030. En central del av webbplatsen är den numera tresiffriga samlingen av …

SABO får högt betyg av medlemmarna

Undersökningen gjordes genom en webbenkät där över 700 personer svarade – såväl verkställande direktörer, anställda som styrelseledamöter. Generellt är medlemmarna mycket nöjda, konstaterar Ramboll: Över 80 procent av enkätsvararna instämmer i påståendet att SABO på det stora hela gör ett …