Inlägg av sjobohemmm

Stenåldersgrav blir belyst mötesplats

Den gamla graven är en så kallad hällkista – med stående stenar och ett tak – och ligger vid en fotbollsplan på Siriusgatan i Bergsjön. Nu har den fått belysning och blivit mer besöksvänlig. – Den arkeologiska lite bortglömda platsen …

Ny validering för fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer

De nytillkomna yrkesrollerna kräver båda utbildning på eftergymnasial nivå, exempelvis yrkeshögskola. Validering på den nivån har hittills varit ovanligt i Sverige. Därmed ligger fastighetsbranschen i framkant, konstaterar Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, där SABO är representerat i styrelsen. – Faval är ett komplett …

SABO: Intressanta förslag från Hyreskommissionen

Hyreskommissionens ledamöter representerar en bland­ning av kompetens från forskning, politik, kommunal och privat fastighetsförvaltning. Kommissionen, som är tillsatt av Hyresgästföreningen, har haft i uppgift att utveckla förslag som balanserar och tillgodoser tre olika intressentperspektiv – hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Kommissionen …

”Hyran måste spegla samhällsutvecklingen”

Hur den allmänna hyresnivån utvecklas över tiden avgörs i kollektiva förhandlingar mellan bostadsmarknadens lokala parter. Under de senaste åren har höjningen varit lägre än inflationen, vilket innebär att intäkterna har minskat i reala termer. Det har försvårat situationen för långsiktiga …

Sextio paneler vända mot solen

Installationen har pågått under sommaren och blir klar inom kort. De 60 solcellspanelerna är riktade mot sydost och beräknas producera 17 500 kilowattimmar per år. – Utvecklingen av solceller går snabbt och med den här anläggningen vill vi göra ett …