Inlägg av sjobohemmm

Information gällande lediga lägenheter

Från den 1 juli 2019 publicerar vi lediga lägenheter med en sista ansökningsdag.
Du måste först skicka in en intresseanmälan via länken ”intresseanmälan” på vår hemsida och tänk på att förnya inom en 12 månaders period!
Är du sen intresserad …

Bäst arbete för unga i Uddevalla och Halmstad

Halmstads Fastighets AB, HFAB, får utmärkelsen i kategorin sommarjobbare. – Vi behöver få in fler unga i fastighetsbranschen och då är det viktigt att fler företag inom branschen jobbar aktivt med att få in sommarjobbare, men också prövar andra vägar …

Två allmännyttor prisade för förvaltningskvalitet

Prisutdelningen avhölls på torsdagen i Stockholm. Tre stolta företag fick varsin förstaplats i sina kategorier: Allmännyttiga SKB för högsta förvaltningskvalitet i kategorin företag över 1 000 lägenheter Privatägda Melin Fastighetsförvaltning för högsta förvaltningskvalitet i kategorin företag under 1 000 lägenheter …

Fyra allmännyttor nominerade till kommunikationspris

Kundtidningen Förbobladet delas ut till hyresgästerna i bostadsbolagets samtliga 5 700 lägenheter. Därtill distribueras tidningen till politikerna i kommunfullmäktige i de fyra kommuner som äger Förbo: Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Nu har Förbobladet blivit nominerat till Publishingpriset i kategorin …

Byggkostnaderna stiger mer än inflationen

SCB:s så kallade faktorprisindex för flerbostadshus, som mäter prisutvecklingen inom området, ökade med 3,8 procent mellan augusti 2017 och augusti 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes också med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade …

Journummer!

Vi vill påminna om vad vårt Journummer är till för!

Som akuta ärende räknas bland annat:
* Fara för liv
* Helt strömlöst
* Översvämning/vatten som rinner/forsar okontrollerat

Övriga ärende ska läggas in som felanmälan på vår hemsida.

Ha en …

Lagändring om begränsning av EBO skyndas på

Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget …