Inlägg av sjobohem

Utredarförslag: byggherrar kan få finansiera skolor och vårdbyggnader

Den 23 augusti överlämnades utredningen Ett snabbare byggande, av den särskilda utredaren Nooshi Dadgostar. Utredningens uppdrag var att kartlägga och analysera kommunernas möjliga verktyg för att se till att byggrätter som tillskapas i detaljplaner tas i anspråk. Utredningen har utifrån analysen identifierat områden där kommunernas möjligheter att snabba på byggandet kan förstärkas genom vissa… Source […]

Sextio paneler vända mot solen

Installationen har pågått under sommaren och blir klar inom kort. De 60 solcellspanelerna är riktade mot sydost och beräknas producera 17 500 kilowattimmar per år. – Utvecklingen av solceller går snabbt och med den här anläggningen vill vi göra ett test för att se att det fungerar bra, så att vi i framtiden kan gå vidare […]

Frukostsamtal: Så blir bostadspolitiken efter valet

Ännu pågår valkampanjen för fullt på gator och torg. Debatter pågår och vallöften lämnas. Men så fort valurnorna stängts är det dags att börja summera och undersöka vad valresultatet betyder för bostadspolitiken. Finns det nu förutsättningar för den breda bostadspolitiska överenskommelse det talats om? Vad skulle den då kunna innehålla? Hur påverkas de olika upplåtelseformerna? […]

Växjöbostäder lovordas för trähuskvarter

Bostadsområdet Vallen ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön och har blandade upplåtelseformer. Totalt består kvarteret – som byggts av Växjöbostäder och det privata företaget Midroc – av 26 radhus i två plan och 172 lägenheter i flerbostadshus, fyra till åtta våningar höga. – Vi är oerhört stolta över nomineringen till Växjö träbyggnadspris. Här erbjuder Växjöbostäder fina hyresrätter, i… […]

Kommunala bostadsföretag behöver tillstånd för kamerabevakning

Datainspektionen har lämnat besked i frågan om kommunala bostadsföretag omfattas av tillståndsplikten enligt kamerabevakningslagen. Myndigheten anser att kommunala bostadsföretag ska söka tillstånd för att kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde. Vid tolkning Begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde” ska enligt Datainspektionen tolkas vitt och omfattar inte bara sådana som… Source Source: Sabo

34 kommuner får högre investeringsstöd

Boverket har gjort en genomgång av samtliga kommuner som i dag har en stödnivå på 4 800 kronor per kvadratmeter boarea. Syftet var att undersöka om någon av kommunerna har haft en befolkningsökning med sammantaget minst fem procent under de senaste tre till fem åren. Det statliga investeringsstödet är nämligen utformat så att kommuner med […]

Bostadsbranschen välkomnar besked om sänkta elnätspriser

Gabriella Castegren, energiexpert på SABO, gläds åt beskedet. – Nu blir det äntligen slut på de orimliga avgiftshöjningarna. Den nya elnätsregleringen skyddar företagen och hushållen betydligt bättre mot prishöjningar, säger hon. Tidigare i år uppvaktade bostadsbranschen – SABO, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna, Riksbyggen och Villaägarna – regeringen och energiminister… Source Source: Sabo

Tusentals allmännyttiga sommarjobb för unga

Underhållspatrull, trädgårdsskötsel, kundansvar och administration är några exempel på sommarjobb som ungdomar erbjuds inom allmännyttan. Inom många bostadsföretag fördelas jobben till ungdomar som bor i området. – Att erbjudas sommarjobb i allmännyttan där man bor kan göra att man blir ambassadör för sitt bostadsområde, känner större ansvar och sedan vill fortsätta bidra till social trygghet… […]

100 goda exempel från allmännyttan

SABO vill genom webbplatsen allmännyttan.se visa vad allmännyttan är och gör. Där beskrivs allmännyttans historia och framväxt i text och bild – och även framtidsvisionen Allmännyttan mot år 2030. En central del av webbplatsen är den numera tresiffriga samlingen av exempel på vad som redan nu händer i landets allmännyttiga bostadsbolag. Ett axplock av de olika […]