Inlägg av sjobohem

Lagändring om begränsning av EBO skyndas på

Den statliga Mottagandeutredningen har tidigare lagt fram förslag som ska begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig i eget boende i vissa bostadsområden (EBO) och motverka negativa sociala effekter av egenbosättning. Strax före valet tog regeringen fram en komplettering till förslaget och vill samtidigt påskynda att denna lagändring genomförs. – Våra medlemmar har i många år […]

Ny rapport: Konkurrensbrister fortsätter driva byggpriserna

– SABO nämns faktiskt över 30 gånger i rapporten. Konkurrensverket lyfter återigen SABOs arbete med att få in fler utländska totalentreprenörer, vår insats för att få till Boverkets webbplats för utländska byggare, Kombohusen och upphandlingsmodellen Flex. Det visar att allmännyttans arbete verkligen sätter avtryck, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet. Särskilt fokus […]

Hjällbos hyresgäster får egen nättidning

Den nya hemsidan, som lanserades i förra veckan, vänder sig både till boende i området och dem som vill veta mer om livet i Hjällbo. – Det händer mycket i Hjällbo och kommer att hända mer framöver. När en stadsdel förändras är det viktigt att människorna som bor i området känner en delaktighet i det […]

Nordiska ministrar banar väg för harmoniserade byggregler

Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för NBO (Housing Nordic), där SABO är medlem. Från svensk sida deltog även bostadsrättsorganisationerna HSB och Riksbyggen. NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som fått gehör hos Nordiska ministerrådet genom den deklaration som släpptes i maj. Seniorrådgivaren Kristian… Source […]

Ny vägledning med nationella riktlinjer för hyresförhandlingarna

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. I dagsläget saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat, för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten. SABO och Fastighetsägarna Sverige […]

Stenåldersgrav blir belyst mötesplats

Den gamla graven är en så kallad hällkista – med stående stenar och ett tak – och ligger vid en fotbollsplan på Siriusgatan i Bergsjön. Nu har den fått belysning och blivit mer besöksvänlig. – Den arkeologiska lite bortglömda platsen i bostadsområdet har fått ny gestaltning tack vare ett stort samarbetsprojekt, med interaktiv skyltning, en […]

Ny validering för fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer

De nytillkomna yrkesrollerna kräver båda utbildning på eftergymnasial nivå, exempelvis yrkeshögskola. Validering på den nivån har hittills varit ovanligt i Sverige. Därmed ligger fastighetsbranschen i framkant, konstaterar Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, där SABO är representerat i styrelsen. – Faval är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utbilda rätt kompetens för… Source Source: Sabo

Regeringsförslag: skärpta straff för handel med hyreskontrakt

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss som innehåller justeringar i hyreslagen för att komma till rätta med handel med hyreskontrakt och olovliga andrahandsuthyrningar. När Svarthandelsutredningen (Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt) överlämnade sina förslag i november 2017 ställde sig såväl SABO som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna bakom samtliga förslag. SABO… Source Source: Sabo

SABO: Intressanta förslag från Hyreskommissionen

Hyreskommissionens ledamöter representerar en bland­ning av kompetens från forskning, politik, kommunal och privat fastighetsförvaltning. Kommissionen, som är tillsatt av Hyresgästföreningen, har haft i uppgift att utveckla förslag som balanserar och tillgodoser tre olika intressentperspektiv – hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Kommissionen betonar i sin 60-sidiga slutrapport att… Source Source: Sabo

”Hyran måste spegla samhällsutvecklingen”

Hur den allmänna hyresnivån utvecklas över tiden avgörs i kollektiva förhandlingar mellan bostadsmarknadens lokala parter. Under de senaste åren har höjningen varit lägre än inflationen, vilket innebär att intäkterna har minskat i reala termer. Det har försvårat situationen för långsiktiga hyresvärdar, som måste klara såväl löpande driftkostnader och fastighetsunderhåll som att bygga upp kapital… Source […]