Inlägg av Sara Andersson

Sjöbo kommun tecknar nytt hyresavtal

Nytt hyresavtal till beslut i kommunfullmäktige

Kommunens avtal med Sjöbohem går ut till årsskiftet och parterna har under året arbetat fram ett förslag till nytt avtal som ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Både kommunen och bolagets intentioner har varit …

E-faktura

 

Från och med den 1 april ska du som leverantör till AB Sjöbohem skicka elektroniska fakturor. Den nya lagen (2018:1277) innebär att alla inköp oavsett värde som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras

Allmännyttans klimatinitiativ

AB Sjöbohem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet i initiativet är de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans