Inlägg av Sara Andersson

Information Sandbäcksgården

Störning på varmvattenleveransen till Sandbäcksgården Rindi kommer att göra en omkoppling på fjärrvärmeledningen i närheten av Sandbäcksgården på onsdag eftermiddag den 22/8. Detta kommer att innebära att vi sannolikt under några timmar på eftermiddagen kommer ha svårt att hålla full temperaturen på varmvattnet vid den aktuella tidpunkten. Detta är övergående och troligen kommer det inte […]

Timvikarier inom lokalvård på AB Sjöbohem

Om arbetsplatsen AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag, som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar en total yta av 138 000 m2 lokaler och bostäder. Vår verksamhet är att förvalta och utveckla våra fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov samt försäljning av fastighetsrelaterade tjänster. Idag är vi ca 60 anställda […]

Eldningsförbud i Skåne Län

Vi vill uppmärksamma er om eldningsförbudet som just nu råder. Länsstyrelsen Skåne beslutar enligt 2 kap 7§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor om eldningsförbud i Skåne län. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga oavsett typ av bränsle och på alla platser annat än i utegrill på ben inom egen tomtmark. Läs […]

Information till boende:

➡️Takbyte på Föreningsgatan 36, fasaden ska tvättas och burspråken målas. (Se bild) ➡️Vi renoverar tvättstugorna på Vångavägen 2 & 10, och arbetet håller på fram till mitten av hösten. (Börjar med Vångavägen 2) ➡️Fortsatt arbete med att koppla in våra robotgräsklippare. ➡️Byter ventilationsaggregat på Björkbackens äldreboende. (Se bild)

AB Sjöbohem bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån. Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen […]

Elektronisk fakturahantering

AB Sjöbohem använder sig av elektronisk fakturahantering Fakturaadress leverantorsfaktura@sjobo.se (Tänk på att det måste skickas i PDF och att bara skicka en faktura per e-post) Alt. AB Sjöbohem Box 54 275 22 SJÖBO OBS! Detta gäller endast fakturor (ink eventuella bilagor). All övrig post skickas till Verkstadsgatan 2B, 275 39 SJÖBO. När man skickar faktura […]