Inlägg av Sara Andersson

Fastigetstekniker sökes!

Fastighetstekniker till AB Sjöbohem Om arbetsplatsen AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar en total yta av 138 000 m2 lokaler och bostäder. Vår verksamhet är att förvalta och utveckla våra fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov samt försäljning av fastighetsrelaterade tjänster. Idag är […]

Journummer!

Vi vill påminna om vad vårt Journummer är till för! Som akuta ärende räknas bland annat: * Fara för liv * Helt strömlöst * Översvämning/vatten som rinner/forsar okontrollerat Övriga ärende ska läggas in som felanmälan på vår hemsida. Ha en fortsatt trevlig dag!

Information till boende i Blentarp:

Måndagen den 10 september kommer det ske en stor omkoppling på fjärrvärmeanläggningen. I samband med detta arbetet kommer värmen och varmvattnet upphöra under dagen mellan 07.00-18.00. OBS. Tänk på att arbetet avslutas 18.00 men att uppvärmningen av systemet kan ta lite längre tid. Tack för ert överseende

Timvikarier inom lokalvård på AB Sjöbohem

Om arbetsplatsen AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag, som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar en total yta av 138 000 m2 lokaler och bostäder. Vår verksamhet är att förvalta och utveckla våra fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov samt försäljning av fastighetsrelaterade tjänster. Idag är vi ca 60 anställda […]

Information till boende:

➡️Takbyte på Föreningsgatan 36, fasaden ska tvättas och burspråken målas. (Se bild) ➡️Vi renoverar tvättstugorna på Vångavägen 2 & 10, och arbetet håller på fram till mitten av hösten. (Klara med Vångavägen 2, börjat på 10) ➡️Fortsatt arbete med att koppla in våra robotgräsklippare. ➡️Färdiga med bytet av ventilationsaggregat på Björkbackens äldreboende. (Se bild)

AB Sjöbohem bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån. Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen […]