Inlägg av Sara Andersson

Hämtning av trädgårdsavfall 2019

Sjöbo: 

Hämtning på följande adresser i Sjöbo kommer utföras jämna veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 12 (21mars) och sista blir torsdag v 46 (14november)

  • Badgatan
  • Storelidgatan
  • Linvägen

Lövestad: 

Hämtning på följande adresser i Lövestad …

Allmännyttans klimatinitiativ

AB Sjöbohem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet i initiativet är de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans