Inlägg av Sara Andersson

Hämtning av trädgårdsavfall 2019

Sjöbo: 

Hämtning på följande adresser i Sjöbo kommer utföras jämna veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 12 (21mars) och sista blir torsdag v 46 (14november)

  • Badgatan
  • Storelidgatan
  • Linvägen

Lövestad: 

Hämtning på följande adresser i Lövestad …

Viktig information

Från den 1 juli 2019 kommer vi att lägga fakturaavgift på de hyresavier som skickas ut per post.

Avgiften är per avi: 60kr + moms=75kr inkl. moms.

För att undvika denna avgift anslut dig till e-faktura i din internetbank och

Allmännyttans klimatinitiativ

AB Sjöbohem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet i initiativet är de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans