Inlägg av Sara Andersson

Information till boende:

➡️Takbyte på Föreningsgatan 36, fasaden ska tvättas och burspråken målas. (Se bild) ➡️Vi renoverar tvättstugorna på Vångavägen 2 & 10, och arbetet håller på fram till mitten av hösten. (Börjar med Vångavägen 2) ➡️Fortsatt arbete med att koppla in våra robotgräsklippare. ➡️Byter ventilationsaggregat på Björkbackens äldreboende. (Se bild)

AB Sjöbohem bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån. Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen […]

Elektronisk fakturahantering

AB Sjöbohem använder sig av elektronisk fakturahantering Fakturaadress leverantorsfaktura@sjobo.se (Tänk på att det måste skickas i PDF och att bara skicka en faktura per e-post) Alt. AB Sjöbohem Box 54 275 22 SJÖBO OBS! Detta gäller endast fakturor (ink eventuella bilagor). All övrig post skickas till Verkstadsgatan 2B, 275 39 SJÖBO. När man skickar faktura […]