Inlägg av Laila Nilsson

Hyreshöjning

Den årliga förhandlingen med hyresgästföreningen är klar.
Resultatet blev en höjning från 1 februari med 1,85%.
Den nya hyran debiteras från och med er aprilhyra och avier skickas ut i början av mars.
På avin för april kommer även den …