Vi vill skicka en uppmaning till våra hyresgäster

Om du har svårt att betala hyran, vänta inte utan ta kontakt med oss så snart som möjligt.
Tillsammans kan vi gå igenom situationen och hitta lösningar.