Upphandling Byggservice A & B

www.tendsign.se ligger nu ute en förfrågan på Byggservice A & B till AB Sjöbohem för 2020-2021 med möjlighet till 1+1 års förlängning

Vid eventuella frågor kontakta:

Kent Tillberg
Förvaltningschef

kent.tillberg@sjobo.se