Upphandling av Arkitekter

Nu genomför vi en upphandling av Arkitekter.

För mer information och för att lämna anbud, gå in på www.tendsign.se

Sista anbudsdag 2019-04-12.

/Kent Tillberg
Förvaltningschef