Hämtning av trädgårdsavfall 2019

Sjöbo: 

Hämtning på följande adresser i Sjöbo kommer utföras jämna veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 12 (21mars) och sista blir torsdag v 46 (14november)

 • Badgatan
 • Storelidgatan
 • Linvägen

Lövestad: 

Hämtning på följande adresser i Lövestad kommer utföras udda veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 13 (28mars) och sista blir torsdag v 47 (21november)

 • Rosengatan
 • Västergatan
 • Grönegatan

Blentarp: 

Hämtning på följande adresser i Blentarp kommer utföras jämna veckor under perioden mars-november, sammanlagt 18 gånger. Första tömningen blir vecka 12 (21mars) och sista blir torsdag v 46 (14november)

 • Lilla Gränd
 • Anton Nils väg

OBS. Detta gäller bara Sjöbohems fastigheter!

 

Kom ihåg att rulla ut kärlet senast 06.00 på tömningsdagen. Om kärlet inte är utrullat tolkas det som att ni inte har något trädgårdsavfall att lämna vid tömningstillfället. 

 

Till trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel.

Exempel på trädgårdsavfall:

 • ris
 • lov
 • gräsklipp
 • häckklipp
 • barr
 • vissna plantor
 • grönsaksrester
 • bär
 • ogräs

Exempel på ICKE trädgårdsavfall

 • jord
 • rotvältor
 • stubbar
 • sten (små eller stora)
 • oorganiskt material