Elektronisk fakturahantering

AB Sjöbohem använder sig av elektronisk fakturahantering

Fakturaadress
leverantorsfaktura@sjobo.se
(Tänk på att det måste skickas i PDF och att bara skicka en faktura per e-post)

Alt.
AB Sjöbohem
Box 54
275 22 SJÖBO

OBS! Detta gäller endast fakturor (ink eventuella bilagor).
All övrig post skickas till Verkstadsgatan 2B, 275 39 SJÖBO.

När man skickar faktura till AB Sjöbohem måste fakturan uppfylla vissa krav:

  • Vid varje beställningstillfälle måste beställaren (anställd på AB Sjöbohem) uppge följande:
  1. Referenskod bestående av sex siffror (80XXXX)
  2. Projekt- och/eller objektnummer bestående av tre siffror.
  3. Beställarens fullständiga namn
  • Fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer inte att kunna hanteras i systemet. Detta innebär att fakturan returneras till Er för komplettering vilket leder till en fördröjning av betalningen.

Vi tackar för er medverkan till en bättre fakturahantering.
Vid eventuella frågor, kontakta oss via 0416-271 32 eller sara.andersson4@sjobo.se

Med vänliga hälsningar

Sara Andersson
Ekonomiadministratör