Hyreshöjning

Den årliga förhandlingen med hyresgästföreningen är klar.
Resultatet blev en höjning från 1 februari med 1,85%.
Den nya hyran debiteras från och med er aprilhyra och avier skickas ut i början av mars.
På avin för april kommer även den retroaktiva höjningen för februari och mars med.

För er som betalar via autogiro skickas avi ut denna gången eftersom hyresbeloppet har ändrats.

OBS! Ni som varken betalar via e-faktura eller autogiro måste tänka på att höja beloppet som ni betalar för att undvika betalningspåminnelse.
Bästa sättet är att ansluta till e-faktura innan den 1/3, så slipper ni detta!