Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Fyra allmännyttor nominerade till kommunikationspris
Kundtidningen Förbobladet delas ut till hyresgästerna i bostadsbolagets samtliga 5 700 lägenheter. Därtill distribueras tidningen till politikerna i kommunfullmäktige i de fyra kommuner som äger Förbo: Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Nu har Förbobladet blivit nominerat till Publishingpriset i kategorin Kundtidningar B2C (business to client). Det har även tidningen Familjär, som delas ut till hyresgästerna hos allmännyttiga Familjebostäder … Continued
September 19, 2018, 11:05 am
SABO: Risk för maktförskjutning och social housing med nytt utredarförslag
Den statliga utredningen om kommunal planering för bostäder presenterade i maj betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar med förslag till en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget fokuserar på hushåll med svag ekonomi som har svårt att skaffa en ändamålsenlig bostad. Utredningen föreslår att Boverket fortlöpande ska beskriva omfattningen av bostadsbristen för dessa hushåll – mätt som skillnaden mellan det bostadsutbud … Continued
September 19, 2018, 11:02 am