Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Kommunala bostadsföretag behöver tillstånd för kamerabevakning
Datainspektionen har lämnat besked i frågan om kommunala bostadsföretag omfattas av tillståndsplikten enligt kamerabevakningslagen. Myndigheten anser att kommunala bostadsföretag ska söka tillstånd för att kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde. Vid tolkning Begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde” ska enligt Datainspektionen tolkas vitt och omfattar inte bara sådana som allmänheten brukar vistas på, utan även … Continued
August 17, 2018, 12:14 pm
34 kommuner får högre investeringsstöd
Boverket har gjort en genomgång av samtliga kommuner som i dag har en stödnivå på 4 800 kronor per kvadratmeter boarea. Syftet var att undersöka om någon av kommunerna har haft en befolkningsökning med sammantaget minst fem procent under de senaste tre till fem åren. Det statliga investeringsstödet är nämligen utformat så att kommuner med … Continued
August 16, 2018, 2:41 pm