Krav på laddplats för elbilar på parkering enligt nytt EU-direktiv

I november 2016 presenterade Europakommissionen paketet ”Ren energi för alla”. Detta inkluderade en serie lagförslag om bland annat energiprestanda i byggnader, energieffektivisering och förnybar energi. Direktivet om energiprestanda i byggnader, som godkändes den 14 maj, är det första av energidirektivet som förhandlats färdigt. Nu har Sverige 20 månader på sig att implementera direktivet i…

Source

Source: Sabo

”Olyckligt om staten skulle finansiera socialbostäder”

Utredningen om kommunal planering för bostäder har haft i uppdrag att kartlägga vad kommunerna gör för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och vid behov föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen som stärker dessa grupper ställning. Kartläggningen visade att kommunerna har väldigt olika ambitioner och arbetssätt. Därför föreslår utredningen ett nytt arbetssätt där Boverket…

Source

Source: Sabo

Podd: Kristian Halldin om kriminalitet på hyresmarknaden

Enligt en statlig utredning omsätter den illegala handeln med hyreskontrakt mycket stora summor. Ibland med mycket sofistikerade flerpartsupplägg, skenskrivningar och falska byteskedjor. Nu finns även den organiserade brottsligheten på den lukrativa marknaden för svarta kontrakt, enligt polisen – men hur vet man det? – Om man vet hur den organiserade brottsligheten tänker, så blir det här en…

Source

Source: Sabo

Podd: Helena Henriksson om svarthandel med hyreskontrakt

Handeln med svarta hyreskontrakt anses ha ökat på senare år, i takt med stigande bostadsbrist. Den statliga utredningen om svarthandeln har både gjort egna enkätundersökningar och sammanställt kartläggningar från organisationer och myndigheter kring omfattning och upplägg av handeln med hyreskontrakt. Men är det verkligen så farligt att en del köper sig ett hyreskontrakt under bordet – varför är…

Source

Source: Sabo

Botkyrkabyggen tecknar hyresavtal för all upprustning

För en upprustad lägenhet motsvarar avtalet en hyreshöjning på 700 kronor i månaden, men det kan variera utifrån vilka tillval hyresgästen väljer att göra till sin bostad. – Det här är ett viktigt steg för Botkyrkabyggens möjligheter att genomföra upprustning i våra 8 000 lägenheter från miljonprogrammet. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har präglats av lyhördhet och konstruktivitet, säger…

Source

Source: Sabo

Rune Nordström ny kommunikationschef på SABO

Rune Nordström har under åren som konsult arbetat med kommunikationsstrategier, varumärkesrådgivning, kriskommunikation, utbildning och processledning, och även varit moderator och talare i olika sammanhang. Tidigare har Rune Nordström varit informationsdirektör på dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och även informationschef på Arbetslivsinstitutet. Han har också politisk…

Source

Source: Sabo

SABOs integrationsråd bjuder in Hyresgästföreningen till samtal

En av Sveriges största utmaningar är att skapa en bostadsmarknad som fungerar för fler. Därför har SABOs integrationsråd, som består av vd:ar från allmännyttiga bostadsföretag, presenterat 23 idéer som utmanar bostadsmarknadens funktionssätt och kan bidra till bättre integration. Sju av dem publicerades i en debattartikel i Dagens Nyheter i fredags. En av idéerna, att begränsa bytesrätten…

Source

Source: Sabo

Nya idéer för bättre integration

Integrationsfrågan beskrivs ofta som en av vår tids största samhällsutmaningar. Att många nyanlända dessutom bor inom allmännyttan gör att frågorna om etablering, integration och möjligheterna till goda livsmiljöer blir än mer aktuell för bostadsföretagen. Våren 2017 samlade SABO därför en erfaren och engagerad grupp vd:ar från medlemsföretag från olika delar av landet i ett integrationsråd. Rådet…

Source

Source: Sabo

Förslag om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Trygghetsboende finns i dag på den vanliga bostadsmarknaden, men regeringen vill nu även se detta som en ny särskild boendeform för äldre, genom ett tillägg i Socialtjänstlagen. – Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. En del i detta är att det måste finnas fler olika alternativa boendeformer, kommenterar äldreminister Lena Hallengren…

Source

Source: Sabo

Nya vägledningar om GDPR och kamerabevakning

Båda vägledningarna inleds med en kortfattad förklaring av reglerna och grundläggande principer som gäller för hantering av personuppgifter. Den som rör uthyrning och förvaltning av bostäder är uppdelad på de olika stegen när bostad söks, när bostad erbjuds, när hyresförhållandet pågår och när det upphört. Den innehåller också en del om kommunikation i sociala medier, ett avsnitt om elektroniska…

Source

Source: Sabo