SABO lanserar nya Cityhus i den växande staden

SABO visar att det går att bygga kostnadseffektivt och bo funktionellt utan att göra avkall på kvalitet. Ett långsiktigt hållbart byggande bidrar inte bara till bostäder som håller i många generationer framöver, utan även till en hållbar stadsutveckling. – Vi adderar nu Cityhusen och Kvarter till Kombohuskonceptet där vi sedan tidigare bland annat erbjuder Kombohus Trygg. Därmed kan vi möta två…

Source

Source: Sabo

Utredare föreslår energistöd i stället för lån

Utredningens uppdrag var att reda ut förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige, liksom hur det samhällsekonomiska motivet för detta skulle kunna se ut. Syftet var att få till stånd en ökad energieffektivisering. Utredaren Bengt Nyman (under 1990-talet vd för Fastighetsägarna Sverige) anser dock att just energisparlån inte är effektiva. Utredningen hänvisar bland annat till…

Source

Source: Sabo

Rekordlågt antal outhyrda lägenheter

Strax under 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år, rapporterar SCB (Statistiska centralbyrån). De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen. Detta är cirka 2 400 lägenheter färre än i senaste undersökningen från 2015. Antalet outhyrda lägenheter i år är det lägsta antalet sedan mars 1990, då 16 022 lägenheter stod outhyrda. Det lägsta…

Source

Source: Sabo

”Stöd till laddstolpar bör även gå till hyresrätten”

Regeringen inför ett särskilt ladda-hemma-stöd som ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet. Stödet motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom laddbox och framdragning av el. Det begränsas till högst 10 000 kronor per fastighet. Men stödet ges enbart till privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt till…

Source

Source: Sabo

Tre förslag för bättre byggstandardisering

Regeringen beslutade i början av året att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler med mera. Syftet med översynen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande. Kommittén kommer att lämna tre betänkanden varav det första, med fokus på standardisering, lämnades på onsdagen. Under kommitténs arbete har det framkommit…

Source

Source: Sabo

Magra förslag från finansieringsutredningen

Utredningen föreslår bland annat att statligt ägda Almi företagspartner AB får i uppdrag att ge statliga topplån utan subventionering för ny- och ombyggnad av bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Därtill föreslås det bli möjligt med statlig kreditgaranti även för projekteringskostnader och även att schablonbeloppen för produktionskostnader höjs från 16 000 kronor till…

Source

Source: Sabo

Gemensamt avtal underlättar renoveringar

Många lägenheter från bland annat 1960- och 70-talen behöver renoveras och i samband med det har både bostadsföretagen och hyresgästerna behov av förutsebarhet och trygghet. Därför har SABO, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt arbetat fram en avtalsmall (se länkar nedan). Den kan användas av lokala parter som vill teckna så kallade samrådsavtal inför genomgripande…

Source

Source: Sabo

Anna Kanervo till SABO

Från och med den 1 februari 2018 blir Anna Kanervo projektkoordinator och kommer att operativt leda arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Hon kommer också en del av sin tid förstärka SABO i en roll som expert inom stadsdelsutveckling och boinflytande. Anna Kanervo arbetar i dag med boinflytande på bosociala enheten på Hyresbostäder i Norrköping. Där har hon även varit djupt involverad i…

Source

Source: Sabo

Boverket stärker arbetet för en god inomhusmiljö

Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö för att öka medvetenheten om vilka brister som kan uppstå. Verket ska också informera om vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas. I uppdraget, som sträcker sig fram till 2021, ingår en uppdatering av en rikstäckande undersökning av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och…

Source

Source: Sabo

Riksdagspanel vill se över skatt för hyresrätt

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO arrangerade den 14 december ett gemensamt riksdagsseminarium där den skattemässiga obalansen mellan ägt boende, bostadsrätten och hyresrätten var i fokus. Hyresrätten är redan missgynnad i dagens skattesystem och Finansdepartementets förslag om kraftiga ränteavdragsbegränsningar och höjd skatt på försäljning av paketerade fastigheter försämrar…

Source

Source: Sabo