Regeringen backar om ränteavdraget

För att förhindra skatteflykt är EU:s medlemsstater enligt ett direktiv skyldiga att införa regler som begränsar företagens möjligheter att göra ränteavdrag. Sommaren 2017 presenterade regeringen ett förslag som gick långt utöver vad EU-direktivet kräver. Eftersom bostadssektorn till stor del finansierar nyproduktion och ombyggnader med lånat kapital skulle det förslaget ha slagit mycket hårt mot…

Source

Source: Sabo

Ny städhandbok för fastighetsbranschen

Handboken har tagits fram i samarbete mellan SABO och Städbranschen Sverige för att skapa samsyn vid städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i flerbostadshus. – Vi vill öka kunskapen om städning för att säkra en hög och jämn städkvalitet hos landets bostadsföretag, oavsett om företagen har egen städpersonal eller anlitar entreprenörer, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO och…

Source

Source: Sabo

Få kommuner tar ut för mycket pengar ur sina bostadsbolag

Enligt Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från allmännyttan har 61 procent av bolagen inte fört över några pengar alls till sina kommuner. Det är ungefär samma andel som tidigare år. 37 procent lämnar värdeöverföringar i enlighet med tillåtna belopp. Färre otillåtna Ägarna till två procent av bolagen – närmare bestämt fyra bolag – förde dock över mer pengar än vad lagen tillåter. Det är…

Source

Source: Sabo

Hög tid bidra till Allmännyttans Innovationslabb

I februari började det praktiska arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Då tillträdde Anna Kanervo, inlånad från medlemsföretaget Hyresbostäder i Norrköping, som projektledare på SABO. Huvudfokus under de första veckorna har varit att samla in goda exempel – både tillfälliga projekt och permanenta satsningar med inriktning på lägre långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt…

Source

Source: Sabo

Premiär för Radio Allmännyttan

Den första programserien i podden prövar sanningshalten i några vanliga bostadspolitiska påståenden. Nu släpps de första två avsnitten som handlar om m-ordet – marknadshyra. Vore det döden eller frälsningen för hyresmarknaden? Kring det resonerar Chris Österlund, vd för allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen, och Stefan Ränk, koncernchef för det privata fastighetsbolaget Einar Mattsson – och…

Source

Source: Sabo

Podd: Chris Österlund om marknadshyror

Chris Österlund menar att det bästa är att förbättra det unika system för hyressättning som Sverige har i dag. – För de system som har marknadshyra står kvar med bostadsbrist, de står kvar med människor som hamnar utanför samhället, de får ännu högre transfereringar i samhället för att bekosta den här andra bostadsmarknaden som då måste uppstå, som något slags svar på att allt fler människor inte…

Source

Source: Sabo

Podd: Stefan Ränk om marknadshyror

Stefan Ränk menar att marknadshyra skulle kunna vara lösningen för det han ser som hyresmarknadens problem. – Det skulle få hyresrätten att fungera på det sätt den är avsedd för. Idag är det den mest otillgängliga delen av bostadsmarknaden, när den i själva verket ska vara den mest tillgängliga.

Source

Source: Sabo

Allmännyttan viktigt verktyg när nyanlända ska få bostad

Att ordna bostäder för nyanlända är en fråga som blev högst aktuell efter den stora flyktingströmmen till Sverige under 2015 och 2016. För två år sedan infördes också den nya bosättningslagen, som föreskriver att kommunerna är skyldiga att ordna boende åt nyanlända. SABOs rapport visar att hela 223 av 260 kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen samarbetar med sin allmännytta för att…

Source

Source: Sabo

SABOs webbplats bäst bland landets organisationer

Det var i december som SABO lanserade sin nya webbplats, som nu alltså höjs till skyarna av IDG. SABO utsågs i hård konkurrens till vinnare i kategorin organisationer. Ur motiveringen till förstaplatsen: När SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, lanserade en helt ny sajt under 2017 hade man två huvudmål: att tydligt visa upp vad organisationen står för och samtidigt erbjuda bättre service…

Source

Source: Sabo

Miljardstöd till segregerade kommuner

Regeringen beslutade på torsdagen om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027. Det nya statsbidraget…

Source

Source: Sabo