Inlägg av sjobohem

Skåneinitiativet bantade bort Lund

Nu har allmännyttans energiutmaning gått i mål. När alla siffror räknats ihop står det klart att de 105 företagen i Skåneinitiativet tillsammans har sparat 839 terrawattimmar energi. Den energibantningen motsvarar all energiförbrukning i hela Lund. Source: Sabo

Fortsatt stigande byggpriser

Byggpriserna ökade med nästan åtta procent under 2016, visar ny statistik från SCB. Här framgår också att produktionskostnaden för bostadsrätter är 65 procent högre än för hyresrätter. Knappt hälften av skillnaden förklaras av olikheter i markpris. Source: Sabo