Inlägg av sjobohem

Allmännyttan söker talanger

– Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och Allmännyttans traineeprogram ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen. De får ett unikt nätverk, en god verksamhetsförståelse och personlig utveckling under ett år, säger EvaHanna Wittrin, programansvarig på SABO. Drygt 130 personer har sedan starten 2006 genomgått SABOs traineeprogram. Från och med starten hösten […]

Rabatt om bygglov handläggs för länge

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson. Enligt en rapport från Boverket håller var femte kommun inte de föreskrivna tidsfristerna […]

Östersundshem prövar sex timmars arbetsdag

Den 1 februari inledde Östersundshem ett 18 månader långt test med förkortad arbetstid. Det innebär att alla medarbetare på företaget arbetar sex timmar per dag i stället för åtta. Förutsättningarna för försöket är att det ska vara kostnadsneutralt, både för arbetsgivare och arbetstagare. – Vi får med andra ord inte anställa fler för att klara […]

Fler ska kunna motverka segregation med hjälp av Allmännyttans Innovationslabb

I slutet av 2017 blev det klart att SABO får stöd inom ramen för Vinnovas arbete med sociala innovationer. Stödet avser projektet Allmännyttans Innovationslabb, vars mål är att utveckla och nationellt sprida modeller, metoder och verktyg för att fler ska kunna motverka segregation. – Allmännyttan tar redan idag ett stort samhällsansvar lokalt. Med Allmännyttans Innovationslabb […]

Kommunbidrag till sociala investeringar i Gottsunda

Bakgrunden är den sociala oro och kriminali­tet som finns i stadsdelen Gottsunda. Som största fastighetsägare ingår Uppsalahem i kommunens handlingsplan för att förebygga och vända den negativa utvecklingen. Med hjälp av de beviljade pengarna kan bostadsbolaget arbeta långsiktigt och göra så kallade sociala investeringar (insatser som leder till minskade samhällskostnader på sikt). Däri ingår… Source […]

Väsbyhem bildar bosocial enhet

– Vårt fokus kommer att ligga på att tillsammans med våra hyresgäster ta fram konkreta åtgärder för att skapa trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden. Det är viktigt att man som boende hos oss trivs och vill bo kvar, säger Peyman Rezapour, bosocial chef. Däri ingår bland annat att arbete för integration och mångfald, boinflytande, meningsfulla […]

Vårgårda Bostäder satsar på unik energilösning

– Vårt mål är att vi i praktiken ska komma ner till en energianvändning på noll kilowattimmar köpt energi per kvadratmeter. Att komma till en så låg siffra visar på innovationskraften, modet och nytänkandet i projektet, säger Jan Thorsson, vd på Vårgårda Bostäder. Det är på Backgårdsgatan 1 i kvarteret Klockarebolet – där energianvändningen idag […]

Flest hyresrätter i nya byggen

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning med åtta procent jämfört med 2016. De flesta nya lägenheter som byggstartades finns i flerbostadshus. Förra året sattes spaden i marken för cirka 50 750 lägenheter i flerbostadshus, vilket är nio procent fler än året […]

Konkurrensverket lyfter SABOs Kombohus

I den nya rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” menar Konkurrensverket att konkurrensen inom bostadsbyggandet är eftersatt. I verkets undersökning visar det sig att allmännyttiga bostadsföretag och privata byggherrar har liknande problem för att öka sitt bostadsbyggande. De tre största hindren för att allmännyttan ska kunna öka sitt bostadsbyggande är brist på byggbar mark, ineffektiva plan- […]

Boverket missar möjlighet att pressa byggpriserna

Boverkets uppdrag var att lämna förslag som bidrar till en enhetlig kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. I stället har verket valt att föreslå åtgärder som omfattar kontroller av all nybyggnad av bostäder. SABO anser att Boverket istället borde ha fördjupat sig i förslaget om ett nationellt typgodkännande. Det är just möjligheten till en enhetlig […]