Inlägg av sjobohem

Första investeringsstödet till Uppsala

Projektet som fått stöd är Dansmästaren i Rosendal, där Uppsalahem bygger 133 studentbostäder. Totalt har Uppsalahem beviljats 29 miljoner kronor i investeringsstöd av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kostnaden för projektet före investeringsstödet uppskattas till cirka 260 miljoner kronor. Minskad hyra Med stödets hjälp minskar hyran med ungefär 1 000 kronor per månad. För en etta […]

Tre sätt att snabbt få fram billigare bostäder

Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra. Mot bakgrund av detta har SABOs byggherreråd arbetat fram åtgärdsförslag för hur byggandet kan utvecklas, bli bättre och snabbare. – I vår reformagenda har […]

Nordiska ministrar eniga om att stärka harmoniseringen av byggregler

Sverige är för närvarande värd för Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Ministerrådet består av flera olika råd med ministrar inom respektive fackområde. I dag enades bostadsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Island och Åland i en deklaration om att stärka samarbetet kring harmonisering inom byggbranschen. Det handlar bland annat om… […]

EU-kommissionen: Sveriges skattesystem gynnar ägt boende

Europeiska kommissionen presenterade den 23 maj sina landspecifika rekommendationer. För Sveriges del står bostadsmarknaden återigen i fokus och kommissionen råder Sverige att vidta en rad åtgärder på bostadsområdet. Kommissionen rekommenderar Sverige att ta itu med risker kopplade till hushållens höga skuldsättning genom att stegvis begränsa avdragsrätten för utgiftsräntor på bolån eller genom… Source Source: Sabo

”Fastighetsägare får fortsatta kostnader för förpackningsinsamlingen”

Regeringen föreslår att producenter av förpackningar och returpapper får ett tydligare fysiskt och ekonomiskt ansvar för insamling och återvinning. Det innebär bland annat att insamling vid bostadsfastigheter blir norm och att insamlingen ska vara avgiftsfri för den som lämnar avfallet. Idag finansierar fastighetsägarna den service som den fastighetsnära insamlingen utgör. I det nya förslaget ska… […]

SABO: De lokala parterna ska ta ansvar för hyressättningen

Regeringen framhåller att ”det är viktigt att hyresmarknadens parter fortsätter arbetet med att åstadkomma ändamålsenliga hyresstrukturer i alla delar av landet. På så vis kan beståndet utnyttjas effektivt och risken minskar för negativa effekter av systemet av det slag som Riksrevisionen lyfter fram”. Riksdagen har efter diskussion i Civilutskottet beslutat att lägga regeringens skrivelse till… […]

Hälften allmännytta i Fastigos nya styrelse

Vid Fastigos stämma som gick av stapeln under tisdagen valdes en ny styrelse. Cathrine Holgersson, till vardags vd för Gavlegårdarna, fick fortsatt förtroende som ordförande och stora delar av styrelsen från det föregående året sitter kvar. – Det känns väldigt roligt. Jag ser fram emot ett spännande år där vi i styrelsen kommer att arbeta […]

Vinnarlaget sorterade 82 procent av sina matsopor

– Jag är superstolt över våra hyresgäster och dem som jobbar ute i våra områden. Det är så svårt att motivera sig till matåtervinning när man bor i lägenhet. Man har inte samma ekonomiska incitament som den som bor i villa, säger Terese Svensson, kretsloppscontroller på Poseidon. – Det vi vill är ju att starta […]

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

EU:s ovilja att lagstifta om byggprodukters innehåll har släppt in hälsovådliga produkter på marknaden, anser organisationerna. Medlemsländerna har därför skapat nationella system för att skydda sig mot detta, något som skapar handelshinder. – Byggprodukters innehållsdeklarationer måste regleras centralt, annars hämmar vi den inre marknaden, säger Anders Nordstrand, vd för SABO. Europakommissionen… Source Source: Sabo

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

Brevet till energiministern är undertecknat av SABO, Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen och Fastighetsägarna. Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu söker man ett konkret… Source Source: Sabo