Inlägg av sjobohem

SABO välkomnar höjt investeringsstöd

Investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande har funnits sedan hösten 2016. Sedan dess har stöd beviljats till drygt 10 000 nya bostäder. På onsdagskvällen beslutade regeringen att uppgradera stödet med höjda nivåer. – Ökningen av nivån på investeringsstödet är befogad och välkommen mot bakgrund av den kostnadsutveckling som varit sedan investeringsstöden infördes, menar… […]

Relationsarkitekten som vill lindra ensamhet

Hon rör sig snabbt, tänker snabbt, pratar snabbt och fyller rummet med blixtrande leenden och intensitet. Under sina tre år som affärsutvecklare på allmännyttiga Mitthem i Sundsvall har hon varit allt annat än diskret. Hennes projekt och evenemang har synts, hörts och gett avtryck. – Jag sticker ju ut, det vet jag. Men jag försöker […]

Nya besked om moms på solel och IMD

Skatteverket har kommit med två nya ställningstaganden. Det ena gäller moms vid individuell mätning och debitering (IMD) av el, gas eller vatten. Det andra gäller moms vid inköp och installation av solcellsanläggningar för mikroproduktion av el. Moms på IMD Skatteverkets första ställningstagande innebär att el, vatten och gas som debiteras hyresgästen via individuell mätning och […]

GDPR-hjälp till kommunikatörer

GDPR, General data protection regulation, är den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj. Syftet är stärka enskilda människors integritet och därför ställs ökade krav på hur företag – som exempelvis landets bostadsbolag – hanterar personuppgifter av olika slag. För att hjälpa kommunikatörer att uppfylla de nya kraven har Sveriges kommuner och landsting […]

Hyrorna klara i hela Framtiden

Framtidenkoncernens förvaltande dotterbolag har nu tecknat överenskommelser med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en hyresökning på 1,2 procent för samtliga lägenheter från och med den 1:e januari 2018. Förhandlingen har i år för första gången drivits och genomförts koncerngemensamt för Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Efter lokala förhandlingar under hösten… Source Source: Sabo

Kampanj mot våld i nära relationer

Den ideella organisationen Alla kvinnors hus vill genom kampanjen belysa problemet med partnervåld i hemmet och lyfta fram de ursäkter som ofta omgärdar brottet. – No more excuses vänder blickarna mot våld i nära relationer och de ursäkter som finns i samband med partnervåld. Det är ett viktigt initiativ som belyser att det aldrig finns […]

Ägt boende gynnas i Sverige

Fört att samordna EU:s ekonomiska politik gör Europeiska kommissionen årligen landrapporter med makroekonomiska analyser av situationen i medlemsstaterna, vilka sedan följs upp med riktade rekommendationer. I årets rapport om Sverige pekas skatteförmånerna för det ägda boendet och den höga skuldsättningsgraden hos privatpersoner ut som särskilt problematiskt. Kommissionen framhåller att Sverige är… Source Source: Sabo

Jämställdhet självklart för allmännyttan

– I dag på internationella kvinnodagen vill vi uppmana fler att använda sin beställarroll till att driva förändring för jämställdhet. SABO och våra medlemmar spelar en viktig roll som beställare av tjänster från byggbranschen i Sverige. Jämställdhet är prioriterat inom allmännyttan, säger Anders Nordstrand, SABOs vd. I SABO-företagen arbetar cirka 13 000 anställda och av […]

Uppsalahem slopar inkomstkravet

Uppsalahem framhåller att det i dag finns olika typer av anställningsformer, som gör att det kan vara svårt att uppvisa en inkomst sex månader framåt. Projektanställningar, timanställningar eller kortare anställningsformer gör att det finns olika sätt att finansiera hur man betalar sin hyra. Bostadsbolaget vill därför underlätta för fler att få en hyresrätt och förenkla […]

Investeringsbidrag sänker hyran hos Eidar

De 26 radhusen i bostadsområdet Kronogården, ett par kilometer sydöst om Trollhättans centrum, stod klara för inflyttning i maj förra året. Sänkningen av hyran gäller från april i år och hyresgästerna får då även tillbaka pengar för tidigare månaders högre hyresnivå. Hyresgästen Karin Westerberg fick exempel endast betala 1 800 kronor i aprilhyra, i stället för […]