Inlägg av sjobohem

Allmännyttig vd i ny kommission för hyresrätten

Kommissionens uppdrag är att lägga fram förslag till hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas. – Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Jag tycker det är bra att Hyresgästföreningen tillsätter en oberoende kommission för att bidra till att hitta konkreta lösningar. Om kritiken mot förhandlingssystemet består… Source Source: […]

Boverket lyfter hyressättning i ny rapport

I enkäten uppger flertalet respondenter att allmännyttans hyresnormerande roll i praktiken inte har förändrats. Detta gäller särskilt på svaga marknader. Förklaringen kan vara att allmännyttan ofta är den klart största aktören på orten. På fyra orter av fem träffar allmännyttan överenskommelser om hyran före de privata fastighetsägarna. Men det kan variera, Hyresgästföreningen vill helst förhandla… […]

Signalisten utsedd till årets CSR-företag i Solna

Solna stad delar årligen ut priser till företagare i kommunen som på olika sätt tillfört värde till kommunen. Årets CSR-företag delas ut till företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort en värdefull insats för arbetssökande Solnabor. Motiveringen löd: ”Under året har företaget varit delaktigt i ett sommarjobbsprojekt där Solnaungdomar getts möjlighet att arbeta i sitt […]

Ny webb för SABO

Den 7 december lanserar SABO en ny webb. Det är en stor förändring, med målet att öka användningen av SABOs kunskap och resurser, och ge dig som användare ännu bättre service. Source: Sabo

Brandvarnaren kan rädda liv

December och januari är den tid på året då flest bostadsbränder sker i Sverige. Nätverket Aktiv mot brand, där SABO och många bostadsföretag är med, kampanjar nu för att få fler att regelbundet testa sin brandvarnare. Source: Sabo