Inlägg av sjobohem

Boverket missar möjlighet att pressa byggpriserna

Boverkets uppdrag var att lämna förslag som bidrar till en enhetlig kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. I stället har verket valt att föreslå åtgärder som omfattar kontroller av all nybyggnad av bostäder. SABO anser att Boverket istället borde ha fördjupat sig i förslaget om ett nationellt typgodkännande. Det är just möjligheten till en enhetlig […]

Josefin Morge ny pressansvarig på SABO

– Jag ser mycket fram emot att få börja jobba med allmännyttan då bostadsfrågor är en av våra stora samhällsfrågor och där SABO har en viktig roll att spela, säger Josefin Morge. Hon har tidigare arbetat som pressansvarig på bland annat RFSU, olika fackförbund och har även ett förflutet inom flygbranschen, där hon jobbade med krishantering och […]

Stockholms allmännyttor startar egen fastighetsutbildning

Arbetsförmedlingen har matchat sökande mot utbildningen, som sker hos utbildningsföretaget Yrkesakademin. Praktiken förläggs sedan hos något av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag – Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder. – Genom den här satsningen har vi en möjlighet bidra till en kompetensutveckling i branschen. Vi kan nu anpassa innehållet till våra behov och säkerställa vikten… Source Source: Sabo

Sex prestigefyllda priser till allmännyttan

Vinnarna utsågs bland företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med Aktivbo. – Bolagen som satsar på en kunddriven fastighetsförvaltning gör skillnad och deras ansträngningar uppskattas av Sveriges hyresgäster. Det vill vi lyfta fram, säger Jon Svensson, vd på Aktivbo. Tretton kommunägda företag var nominerade i olika kategorier, och sex av dem fick alltså priser:… […]

Nya företagsledare tar plats i SABOs vd-råd

Vd-rådet har 14 platser där varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre. Deltagarna arbetar i rådet under två år. Vd-rådet arbetar rådgivande gentemot SABOs vd och sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas. Ledamöterna […]

Laholms kubiksmarta ungdomsbostäder klara

– Om fem år har vi minst tio hus av det här slaget och det kommer då att bli så att ungdomar får cirka 10–20 procent av alla lediga lägenheter i fastighetssystemet, säger Laholmshems vd Stefan Lundström och tillägger: – Med rådande kreditrestriktioner och inställning till landsbygden när det gäller egnahemskrediter är det oerhört viktigt […]

”Vi sitter i samma båt”

– Skenande byggkostnader, svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden och ökande boendekostnader är problem som finns i hela Europa, inte bara i Sverige. Vi sitter i samma båt, konstaterar Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på SABO. I rapporten – som utkommer vartannat år och innehåller en analys över bostadssituationen i EU och dess […]

Stockholmshem startar elbilspool i Årsta

Elbilspoolen har två bilar och finns vid Valla torg i stadsdelen Årsta. – Poolen är öppen för alla, inte bara för våra hyresgäster, berättar Stockholmshems hållbarhetsstrateg Åsa Stenmark. Stockholmshem bjuder sina hyresgäster på månadsavgiften (som annars är 124 kronor i månaden) men hyresgästen betalar en timavgift när de använder bilen (exempelvis är taxan på kvällstid […]

Vilken lånemodell är bäst för kommunägda bostadsbolag?

De allmännyttiga bostadsföretagen har i dag en samlad låneskuld på omkring 250 miljarder kronor. Och lånen väntas mer än fördubblas de närmaste åren, i takt med ökad nyproduktion och renoveringsbehov. – I det läget är det naturligtvis helt avgörande hur lånen tas upp, och till vilket pris, säger Maria Gabrielsson, finansexpert på SABO. I dag […]

Allmännyttig SFI-broschyr om att bo i hyresrätt

Broschyren Ditt hem är skriven på lätt svenska och beskriver hur det går till att hyra en lägenhet, hur den ska skötas, rättigheter och skyldigheter och annat som har med boende i hyresrätt att göra. För det är långt ifrån självklart för den som är ny i Sverige vad ”bo i andra hand” betyder, vem […]