Inlägg av sjobohem

Klart för nya Kombohus Småhus

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha vunnit SABOs ramupphandling av småhus. Inom kort är vår nya volymhusfabrik klar, och de kunder som beställer småhus genom ramavtalet kommer att prioriteras i den nya fabriken. Vi ser med spänning fram emot ett framtida samarbete med de bostadsbolag som vill beställa våra produkter, säger […]

Statens konstråd finansierar projekt för fastighetsägare

Genom utlysningen vill Statens konstråd stödja och inspirera privata och offentliga fastighetsägare samt kommuner som vill arbeta på nya sätt med offentlig konst. Syftet är att möta olika behov som finns hos de aktörer som vill utveckla sitt arbete med konst i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan exempelvis ske med civilsamhället för att stärka invånarinflytande och stadens […]

Östersundshem byter vd

Det har varit en turbulent vecka för anställda och styrelse i Östersundshem. På tisdagsmorgonen kom ekobrottsmyndigheten och begärde tillträde till vd:s arbetsrum och beslagtog arbetsdatorn. Medieuppmärksamheten har hela tiden varit stor, både lokalt och i riksmedia, liksom i fotbollsvärlden, eftersom Daniel Kindberg också varit ordförande i Östersunds FK. Händelsen rör misstankar om grovt… Source Source: […]

Mer fokus på radon i ny lag

I den nya strålskyddslagen ersätts gränsvärdet för befintliga bostäder med ett referensvärde med krav på att strålskyddet ska optimeras. Optimeringen innebär att åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt och rimligt – med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt samhälleliga och ekonomiska faktorer – begränsa både sannolikheten för exponering, antalet personer som exponeras […]

Podd: Marie Linder om hyresstrider, myter och veto

Marie Linder anser inte att bilden av en obalanserad hyresstruktur, med billiga lägenheter i attraktiva innerstadslägen och dyra ute i förorterna, är korrekt. Det är en av myterna kring Stockholm, menar hon. – Det är dyrare att bo i innerstan, så ser det ut för både nyproducerat, renoverat och orenoverat. Enligt den statistik vi har […]

Podd: Pelle Björklund om hyresstrid och Stockholmsfixering

Stockholm har speciella förutsättningar, med allt från oerhört attraktiva bostadsmiljöer till kanske de mest utsatta som finns i Sverige, och detta inom en och samma kommun, framhåller Pelle Björklund. – Det ger en särskild komplikation, men vi kan inte låta det styra hela landet. Övriga landet är ju väldigt mycket större än Stockholm och när […]

SABO välkomnar långsiktiga energivillkor

Propositionen utgår från energiöverenskommelsen från juni 2016 där regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom överens om att skapa förutsättningar för en långsiktig, säker och hållbar energiförsörjning med tydliga och stabila ramvillkor för alla energiaktörer. I propositionen föreslås att Energipolitikens tre grundpelare – försörjningstrygghet, konkurrenskraft och… Source Source: Sabo

Ny chans söka utemiljöstöd

Den nya ansökningsomgången pågår fram till den 31 juli och bidrag kan både gå till nyanläggningar och renoveringar av utemiljöer. Det kan till exempel vara satsningar på konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor och parkanläggningar. Under 2016 och 2017 beviljades sammanlagt 616 miljoner kronor till närmare 300 projekt, varav […]

Flera bostadsnyheter i regeringens vårbudget

Regeringens förslag till vårändringsbudget för 2018 innehåller flera nyheter på bostadsområdet. Snabbare handläggning av ärenden om investeringsstöd Allt fler bostäder byggs med hjälp av investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. 2017 beviljade Boverket stöd för motsvarande cirka 10 000 lägenheter. Enligt regeringen har investeringsstödet stimulerat byggandet av… Source Source: Sabo

SABO välkomnar förslag för snabbare handläggning av investeringsstödet

Intresset för statligt investeringsstöd för hyresbostäder är stort bland SABOs medlemmar. – Förslaget att snabba på handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresbostäder är bra för SABOs medlemsföretag. I dagsläget ligger handläggningstiden för investeringsstödet i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom regeringens förslag om ett […]