Grönyteskötseln

Fr.o.m. den 1 januari kommer vi att sköta vår grönytor i huvudsak med egen personal. Anledningen är att vi vill höja kvalitén och standarden på våra grönytor. Detta berör endast våra hyresfastigheter och industrifastigheter.