Kundenkät bostäder

Vartannat år gör vi en kundenkät för våra bostadshyresgäster. Den kommer att skickas ut via brev under oktober. I år finns möjligheten att svara digitalt. Vi ser gärna att ni som har möjlighet utnyttjar detta. Svaren ska vara oss tillhanda i början av november.