Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Regeringen backar om ränteavdraget
För att förhindra skatteflykt är EU:s medlemsstater enligt ett direktiv skyldiga att införa regler som begränsar företagens möjligheter att göra ränteavdrag. Sommaren 2017 presenterade regeringen ett förslag som gick långt utöver vad EU-direktivet kräver. Eftersom bostadssektorn till stor del finansierar nyproduktion och ombyggnader med lånat kapital skulle det förslaget ha slagit mycket hårt mot byggandet … Continued
March 21, 2018, 4:03 pm
Ny städhandbok för fastighetsbranschen
Handboken har tagits fram i samarbete mellan SABO och Städbranschen Sverige för att skapa samsyn vid städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i flerbostadshus. – Vi vill öka kunskapen om städning för att säkra en hög och jämn städkvalitet hos landets bostadsföretag, oavsett om företagen har egen städpersonal eller anlitar entreprenörer, säger Patrizia Finessi, … Continued
March 21, 2018, 12:18 pm