Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Allmännyttig vd i ny kommission för hyresrätten
Kommissionens uppdrag är att lägga fram förslag till hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas. – Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Jag tycker det är bra att Hyresgästföreningen tillsätter en oberoende kommission för att bidra till att hitta konkreta lösningar. Om kritiken mot förhandlingssystemet består och växer, … Continued
December 14, 2017, 11:59 am
Boverket lyfter hyressättning i ny rapport
I enkäten uppger flertalet respondenter att allmännyttans hyresnormerande roll i praktiken inte har förändrats. Detta gäller särskilt på svaga marknader. Förklaringen kan vara att allmännyttan ofta är den klart största aktören på orten. På fyra orter av fem träffar allmännyttan överenskommelser om hyran före de privata fastighetsägarna. Men det kan variera, Hyresgästföreningen vill helst förhandla … Continued
December 11, 2017, 7:48 am