Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Beslut om begränsade ränteavdrag
Den 14 juni tog riksdagen beslut om de nya skattereglerna för företagssektorn, i enlighet med ett förslag från regeringen. Reglerna innebär att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas och bolagsskatten sänks. – Vi är lättade över att SABOs analys och våra förslag och synpunkter i vårt remissvar i stor utsträckning har hörsammats av departementen, säger Susanna Höglund, … Continued
June 21, 2018, 9:27 am
Årets första ansökningar till Prisdialogen beviljade
Vid Prisdialogens styrelsemöte behandlades ansökningar från elva fjärrvärmeleverantörer som har genomfört lokala prisdialoger med sina kunder. Tio av dem sökte förlängt medlemskap, vilket betyder att de redan är medlemmar i Prisdialogen. Styrelsen beviljade även medlemskap för första gången för Eons nät i Järfälla. Det innebär att ytterligare cirka 25 000 hushåll har varit företrädda i … Continued
June 20, 2018, 11:10 am