Välkommen till AB Sjöbohem

Vi erbjuder dig som kund ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun.

Lägenheterna finns i både centralorten och i ytterområdena samt omfattar både flerfamiljshus och radhus.

Hyreslägenheterna kräver ingen kapitalinsats och är ett tryggt och fritt boende. Såväl service som underhåll ingår i månadshyran och du kan flytta med tre månaders uppsägning.

Välj ett tryggt och fritt boende!

Lokalerna finns i Sjöbo och omfattar kontors-, industri- och lagerlokaler. Lokalerna anpassas efter varje kunds behov.

Välkommen till oss som kund!

SABO

Krav på laddplats för elbilar på parkering enligt nytt EU-direktiv
I november 2016 presenterade Europakommissionen paketet ”Ren energi för alla”. Detta inkluderade en serie lagförslag om bland annat energiprestanda i byggnader, energieffektivisering och förnybar energi. Direktivet om energiprestanda i byggnader, som godkändes den 14 maj, är det första av energidirektivet som förhandlats färdigt. Nu har Sverige 20 månader på sig att implementera direktivet i svensk … Continued
May 18, 2018, 6:35 pm
”Olyckligt om staten skulle finansiera socialbostäder”
Utredningen om kommunal planering för bostäder har haft i uppdrag att kartlägga vad kommunerna gör för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och vid behov föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen som stärker dessa grupper ställning. Kartläggningen visade att kommunerna har väldigt olika ambitioner och arbetssätt. Därför föreslår utredningen ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och … Continued
May 17, 2018, 2:33 pm